#Vijesti-eu

361 milijun eura iz fondova kohezijske politike EU-a za potporu hrvatskom gospodarstvu

23

Prosinac

Objavljeno

Europska komisija odobrila je izmjenu operativnog programa za konkurentnost i koheziju za Hrvatsku kako bi se preusmjerilo 361 milijun eura iz Kohezijskog fonda i tim sredstvima pomoglo malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj da prežive i oporave se od učinaka pandemije koronavirusa. Zahvaljujući toj izmjeni financijska sredstva preusmjerit će se i nadopuniti namjenski financijski instrument pod vrlo povoljnim uvjetima.

Povjerenica za koheziju i reforme Elisa Ferreira izjavila je: Pandemija i gospodarski i socijalni poremećaji koje je uzrokovala i dalje su itekako prisutni. Podržavam odluku da Hrvatska iskoristi mogućnost u okviru Investicijske inicijative za odgovor na koronavirus i intenzivira mjere koje su joj na raspolaganju kako bi ublažila učinke krize. To je još jedan primjer koji pokazuje da kohezijska politika EU-a nikoga ne ostavlja na cjedilu.

U okviru Investicijske inicijative za odgovor na koronavirus (CRII)  i Investicijske inicijative plus kao odgovor na koronavirus (CRII+) Hrvatska je već preusmjerila gotovo 135 milijuna eura, od čega 85 milijuna eura za potporu malim i srednjim poduzećima te 50 milijuna eura za nabavu zaštitne i medicinske opreme.

Izvor: www.ec.europa.eu

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice