#Vijesti-eu

2020 CEF TELECOM

4

Ožujak

Objavljeno

Radnim programom CEF-a za telekomunikacije za 2020. godinu osigurano je 31,4 milijuna eura bespovratnih sredstava kojima upravlja INEA u pružanju podrške u području osnovnih i generičkih usluga za razvoj i rad ključnih uslužnih platformi. Bespovratna sredstva u okviru CEF Telecoma pomoći će europskim javnim upravama i tvrtkama da se priključe na temeljne platforme digitalnih usluga koje su predmet poziva. Cilj je stvaranje pune prekogranične digitalne infrastrukture u područjima od javnog interesa pokretanjem digitalne transformacije usluga javnog sektora u državama članicama za dobrobiti građana i poduzeća.

Putem poziva CEF Telecom-a postoji mogućnost sufinanciranja poticanja i potpore za uvođenje europske infrastrukture za digitalne usluge (DSI) na sljedećim područjima:

  • automatizirani prijevod
  • blockchain
  • e-isporuka
  • e-identifikacija i e-potpis
  • Europska platforma za digitalne vještine i radna mjesta
  • Europeana 
  • sigurni internet

Financiranje CEF Telecoma podržava projekte od zajedničkog interesa koji poboljšavaju svakodnevni život građana, poduzeća i javne uprave i doprinose razvoju jedinstvenog digitalnog tržišta razmještanjem europske digitalne infrastrukture diljem EU. Ovaj je prvi Poziv u okviru Programa rada CEF-a za telekomunikacije 2019.-2020. 

Više o Pozivu možete vidjeti OVDJE.

Izvor: https://ec.europa.eu/

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice