#Edukacija

10 WEBINARA UČILIŠTA EU PROJEKTI KOJI ĆE VAM OMOGUĆITI DA ODMAH PRIMIJENITE NAUČENO U SVAKODNEVNOM RADU!

20

Travanj

Objavljeno

Dosta vam je korone? Želite naučiti nešto novo, ali vam se ne da slušati webinare po cijeli dan? Na pravom ste mjestu! Učilište EU PROJEKTI pripremilo je seriju od 10 kratkih webinara kroz koje možete naučiti niz praktičnih i korisnih informacija o svijetu EU fondova, javne nabave i strateškog planiranja, a sve to možete primijeniti u praksi odmah nakon webinara! Očekuju vas vrhunski predavači, zanimljive teme, stvarni primjeri, virtualna interakcija s predavačicama te konzultacije o specifičnim problemima.


Webinar 1: Korak po korak do razvoja strateških dokumenata
Datum: 28.4.2020.
Sat: 17:00 – 19:00 sati

Sadržaj:

 • Važnost strateških dokumenata u svakodnevnom radu
 • Ključni dionici u razvoju strateških dokumenata
 • Sadržaj strateških dokumenata i razdoblje na koje se usvajaju
 • Metodologija izrade strateških dokumenata
 • Studije slučaja: primjeri dobro i loše pripremljenih strateških dokumenta

Ovdje saznajte više.


Webinar 2: Kako formulirati cijenu konzultantske usluge u sektoru fondova EU-a, javne nabave i strateškog planiranja
Datum: 30.4.2020.
Sat: 17:00 – 19:00 sati

Sadržaj:

 • Vrste i sadržaj konzultantskih usluga u pojedinim sektorima
 • Metodologija formiranja cijene konzultantskih usluga
 • Načini ostvarivanja dobiti prilikom formuliranja cijene

Ovdje saznajte više.


Webinar 3: Evaluacija/vrednovanje projekta – tips & tricks
Datum: 5.5.2020.
Sat: 17:00 – 19:00 sati

Sadržaj:

 • Važnost evaluacije/vredovanja projekata
 • Sadržaj i metodologija vrednovanja
 • Nezadovoljavajući rezultati vrednovanja i daljnji koraci
 • Utjecaj vrednovanja na provedbu projekta

Ovdje saznajte više.


Webinar 4: Proračun Europske unije u financijskoj perspektivi 2021. – 2020.
Datum: 7.5.2020.
Sat: 17:00 – 19:00 sati

Sadržaj:

 • Pregled Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027.
 • Prioritena područja ulaganja (što je moguće financirati)
 • Financijska alokacija i određivanje alokacija za države članice EU-a
 • Alokacija namijenjena Republici Hrvatskoj

Ovdje saznajte više.


Webinar 5: Kako pripremiti velike projekte za novu financijsku perspektivu?
Datum: 12.5.2020.
Sat: 17:00 – 19:00 sati

Sadržaj:

 • Definicija velikog projekta
 • Potencijalni nositelji velikih projekata
 • Proces pripreme velikih projekata (faze i njihovo trajanje)
 • Dokumentacija koju je potrebno pripremiti

Ovdje saznajte više.


Webinar 6: Nacionalna razvojna strategija – Hrvatska 2030
Datum: 14.5.2020.
Sat: 17:00 – 19:00

Sadržaj:

 • Što je Nacionalna razvojna strategija i zašto je važna
 • Proces izrade Nacionalne razvojne strategije
 • Ključna tematska područja, razvojni ciljevi i područja intervencija
 • Kakvi projekti mogu biti uključeni u NRS
 • Postupak usklađivanja niže rangiranih strateških dokumenata sa NRS2030

Ovdje saznajte više.


Webinar 7: Izvršavanje odredbi UDBS za vrijeme korona krize
Datum: 19.5.2020.
Sat: 17:00 – 19:00 sati

Sadržaj:

 • Odredbe općih i posebnih uvjeta UDBS-a koje reguliraju problematiku više sile i drugih nepogoda koje nepovoljno utječu na provedbu projekata
 • Viša sila u provedbi EU projekata
 • Komunikacija a tijelima unutar sustava upravljanja i kontrole
 • Mogućnosti izrade dodatka UDBS-a
 • Mogućnosti odstupanja od projektnih ciljeva, rezultata i indikatora

Ovdje saznajte više.


Webinar 8: Što kad ne postignemo pokazatelje projekta
Datum: 21.5.2020.
Sat: 17:00 – 19:00 sati

Sadržaj:

 • Što su pokazatelji i kako ih pravilno odrediti
 • Pokazatelji na razini operativnog programa
 • Pokazatelji na razini projekta
 • Ugovorne obveze korisnika u pogledu pokazatelja
 • Penalizacija u slučaju nepostizanja ugovorene razine pokazatelja

Ovdje saznajte više.


Webinar 9: Kako osigurati prihvatljivost izdataka u projektima EU-a u slučaju izmjene troškovnika, projektno-tehničke dokumentacije ili povećanja količina?
Datum: 26.5.2020.
Sat: 17:00 – 19:00 sati

Sadržaj:

 • Brisanje ili dodavanje troškovničke stavke i prihvatljivosti izdataka
 • Izmjena projektno-tehničke dokumentacije i prihvatljivost izdataka
 • Povećanje količina u odnosu na incijalno ugovorene
 • Tips & tricks
 • Studije slučaja: Primjeri iz prakse

Ovdje saznajte više.


Webinar 10: SPECIJAL – Kako se postaje konzultant?
Datum: 28.5.2020.
Sat: 17:00 – 20:00 sati

Sadržaj:

Vodeća hrvatska konzultantica za fondove EU-a, javnu nabavu i projektni management, gospođa Ariana Vela, objašnjava korake i mogućnosti za ulazak u svijet konzultanata! Ovdje saznajte više!


TKO SMO MI?

Učilište EU PROJEKTI – Ustanova za obrazovanje odraslih prva je i jedina obrazovna ustanova na području regije koja se bavi edukacijom u polju fondova EU-a, projektnog menadžmenta, javne nabave i strateškog planiranja. Rad UEP-a utemeljen je na gotovo dvadesetogodišnjoj praksi stručnjaka koji ove poslove rade svakodnevno.

Posebne dobrobiti educiranja na UEP-u:

 • Učenje od stručnjakinja koje su pripremile i provele više od 500 projekata te mentorirale pripremu više od 200 projekata
 • Educirale smo više od 9.500 polaznika iz svih sektora
 • Rad utemeljen na konkretnim primjerima iz prakse i studijama slučaja
 • Praktične vježbe sastavni su dio svake edukacije, kao i odgovori na konkretna pitanja polaznika
 • UEP je u vlasništvu jedne od najuspješnijih konzultantskih tvrtki u području fondova EU-a i javne nabave (AVELANT d.o.o.) s portfeljem projekata u vrijednosti većoj od 5 milijardi eura
 • AVELANT je uključen u izradu Nacionalne razvojne strategije Hrvatska 2030 u segmentu pripreme baze velikih projekata za financijsko razdoblje 2021. – 2027.
 • Osnovali smo prvi hrvatski portal o fondovima EU-a (eu-projekti.info) 2012. godine te napisali prvu knjgu o pripremi i provedbi EU projekata „Menadžment ESI fondova“

KOME SU EDUKACIJE NAMIJENJENE?

Širokoj populaciji građana i stručnjaka koji žele naučiti pripremati i provoditi projekte financirane iz fondova EU, ali i općenito konzultantskom poslu, kao i osobama koje žele steći konkretna i praktična znanja, a osobito:

 • Jedinicama lokalne i regionalne samouprave
 • Tijelima državne i javne uprave
 • Poslovnom sektoru
 • Poduzetničkim potpornim institucijama
 • Konzultantima početnicima
 • Udrugama i njihovim zaposlenicima koji rade na projektima
 • Početnicima bez iskustva

CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Kotizacija za sudjelovanje jedne osobe u jednom programu jest 300,00 kn po osobi plativo po predračunu. Učilište EU PROJEKTI nije u sustavu PDV-a, stoga je cijena konačna!

U cijenu je uključeno:

 • Održavanje webinara
 • Stručno individualno savjetovanje tijekom programa
 • Nastavni materijali u elektronskoj formi
 • Praktične vježbe i primjeri iz prakse (ovisno o pojedinom webinaru)
 • Dodatni materijali u elektroničkoj formi
 • 15% popusta na sljedeće edukacije Učilišta

POKLON: Polaznici koji se prijave na svih 10 webinara na poklon dobivaju jednodnevnu edukaciju u trajanju 8 školskih sati po izboru prema kalendaru edukacija UEP-a koju mogu iskoristiti do kraja 2021. godine!

KAKO SE PRIJAVITI?
Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu koja se nalazi ovdje. Nakon primljenog predračuna potrebno je uplatiti iznos kotizacije na račun broj: HR5223400091110691294 kod PBZ d.d. uz oznaku plaćanja “Za edukaciju” i poziv na broj predračuna.

Detaljne upute za sudjelovanje na online nastavi Učilišta EU PROJEKTI možete naći ovdje. Ukoliko budete imali pitanja vezanih uz tehničke aspekte sudjelovanja na online programima usavršavanja, kontaktirajte nas bez ustručavanja elektroničkom poštom na info uep.hr ili telefonom na +385 1 553 4878.

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije...

Saznajte koje su mogućnosti financiranja vaše projektne ideje putem projektnog obrasca

Preuzmite e-dokumente

Pristupite sadržaju stare stranice