Aktualno

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
  • Objavljeno:
  • 20.11.2014.

U skladu s Uredbom o zajedničkim odredbama (Uredba br. 1303/2013), Hrvatska je morala donijeti propis kojim će se utvrditi prava i obveze u dijelu normi UZO-a koje nisu jasne, precizne i bezuvjetne. Taj propis je dobio formu u obliku Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020., a njime se utvrđuju vrste tijela u institucionalnom okviru za korištenje ESI fondova, što predstavlja osnovni preduvjet za korištenje alokacije dodijeljene Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014.-2020.

 

Zakonom je propisano da se sredstva ESI fondova u Republici Hrvatskoj koriste na temelju sljedećih Programa:

1. Programi kojima se podržava cilj »Ulaganje za rast i radna mjesta«:

a) Operativni program »Konkurentnost i kohezija«
b) Operativni program »Učinkoviti ljudski potencijali«

2. Programi kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja«, uključujući programe u okviru vanjskih financijskih instrumenata Unije:

a) »IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora«
b) »IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija«
c) »Program prekogranične suradnje Mađarska – Hrvatska«
d) »Program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska«
e) »Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska«
f)  »Program transnacionalne suradnje Središnja Europa«
g) »Program transnacionalne suradnje Mediteran«
h) »Program transnacionalne suradnje Dunav«
i) »Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje«
j) »Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE«
k) »Program međuregionalne suradnje INTERACT«
l) »Program međuregionalne suradnje URBACT«
m) »Program međuregionalne suradnje ESPON«

3. Operativni program za ribarstvo kojim se podržavaju ciljevi Zajedničke ribarstvene politike i Integrirane pomorske politike
4. »Program ruralnog razvoja« kojim se podržavaju ciljevi Europske unije za ruralni razvoj

 

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. možete preuzeti ovdje.