Uvjeti oglašavanja na portalu EU PROJEKTI INFO

Primjena

Opći uvjeti primjenjuju se na sve pravne odnose oglašavanja na portalu www.eu-projekti.info. Upravljačka prava na portalu imaju Institut za razvoj poduzetništva i europske projekte-IRPEU i tvrtka EU PROJEKTI. Institut za razvoj poduzetništva i europske projekte-IRPEU provodi administrativne i programerske poslove te poslove uređivanja portala, a tvrtka EU PROJEKTI provodi marketinške poslove na portalu.

U postupku oglašavanja smatra se da je fizička ili pravna osoba zainteresirana za oglašavanje na Portalu (u daljem tekstu Naručitelj) i upoznata s njime te da prihvaća Opće uvjete oglašavanja, uvjete korištenja, kao i trenutno važeće naknade zakupa oglasnog prostora.
Na odnose koji nisu obuhvaćeni Općim uvjetima oglašavanja, kao i Uvjetima korištenja, primijenit će se odgovarajući zakonski propisi.

Sadržaj i tehnička rješenja

Sva tekstualna, tehnička i dizajnerska rješenja primijenjena u obavljanju poslova oglašavanja na portalu www.eu-projekti.info, osim onih primljenih od Naručitelja oglasa, vlasništvo su Instituta za razvoj poduzetništva i europske projekte-IRPEU i tvrtke EU PROJEKTI. Stručni tekstovi na portalu zaštićeni su autorskim pravom autora Instituta za razvoj poduzetništva i europske projekte-IRPEU i tvrtke EU PROJEKTI.
Odgovornost za sadržaj, točnost i istinitost podataka koje ponudi i učini dostupnima na internetu putem oglasa, snosi Naručitelj. Naručitelj oglasa jamči da su svi dostavljeni oglasni materijali njegovo vlasništvo, ili da ih ima pravo koristiti u oglasne svrhe. Institut za razvoj poduzetništva i europske projekte-IRPEU i tvrtka EU PROJEKTI nisu odgovorni za točnost, istinitost i/ili ažurnost sadržaja i/ili informacija koji se objavljuju na oglasnim materijalima.

Oglasni prostor

Zakupljeni oglasni prostor nije moguće ustupiti na korištenje trećim osobama, osim ako obje strane ne dogovore drugačije. Naručitelj oglasa jamči da na svoje oglasne materijale neće postavljati oznake, logotipe, reklame ili promotivne materijale trećih osoba, osim ako se obje strane ne dogovore drugačije.

Popusti na oglašavanje

Marketinške agencije ostvaruju 15% agencijskog popusta. Za avansno plaćanje odobravamo 10% popusta.

Objava oglasa

Oglasni materijal bit će objavljen na portalu www.eu-projekti.info u roku od 3 radna dana od poslane narudžbe/uplate (u slučaju avansne uplate). Vrijeme zakupa oglasnog prostora počinje teći od dana objavljivanja oglasa na portalu.

Tvrtka EU PROJEKTI zadržava pravo neobjavljivanja oglasa u slučaju da oglas ne zadovoljava tehničke specifikacije.

Tvrtka EU PROJEKTI  ima pravo odbiti ili obustaviti prikazivanje oglasnog materijala ukoliko smatra da je sadržaj materijala i/ili sadržaj oglašavane web-stranice neprimjeren ili protuzakonit.

Tvrtka EU PROJEKTI ima pravo obustaviti prikazivanje bilo koje oglasne kampanje koju smatra neprihvatljivom.

Reklamacije

Reklamacije na objavljeni oglas prihvaćaju se isključivo u pisanom obliku (obična pošta, faks, e-mail), i to najkasnije u roku od tri dana od dana objave oglasa. U slučaju da je za reklamaciju odgovorna tvrtka EU PROJEKTI , oglašivaču će se odobriti ponovna objava istovjetnog oglasa bez dodatne naknade. Ukoliko je pogreška nastala zbog objektivnih ograničenja u prirodi medija, ili zbog pogrešne pripreme samog oglasa od strane naručitelja, reklamacija se neće uvažiti.

Plaćanje

Rok plaćanja iznosi 8 dana. Oglašivač se obavezuje platiti uslugu po ispostavljenom računu do dana dospijeća. U slučaju kašnjenja oglašivač je dužan platiti zakonske zatezne kamate.

Ugovor

Dostavljenom narudžbenicom ili prihvaćanjem ponude Naručitelj ujedno izjavljuje da je upoznat i da prihvaća objavljene Opće uvjete oglašavanja portala www.eu-projekti.info. Ugovor između Naručitelja i tvrtke EU PROJEKTI smatra se sklopljenim u trenutku prihvaćanja narudžbe.

Opći uvjeti korištenja stupaju na snagu dana 1. rujna 2012. godine.

Ako se želite oglasiti na www.eu-projekti.info, zatražite svoju ponudu na e-mail: marketing@eu-projekti.com