Aktualno

Uredbe kojima se razrađuju dužnosti pojedinih tijela u okviru Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova
  • Objavljeno:
  • 20.11.2014.

Temeljem predloženog zakonodavnog okvira Vlada Republike Hrvatske je donijela podzakonske propise, u obliku Uredbi, kojima su se razradila Zakonom utvrđena prava i obveze. Zakonom utvrđenim tijelima dodijeljene su specifične funkcije u sustavu upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova za razdoblje 2014.-2020. te se Zakon detaljizirao u provedbenim dijelovima s ciljem učinkovitijeg iskorištavanja sredstava iz ESI fondova koja su dodijeljena Hrvatskoj.

 

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda , u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj