Aktualno

TRENUTAČNO OTVORENI NATJEČAJI ZA EU FONDOVE
  • Objavljeno:
  • 01.08.2013.

Donosimo pregled najvažnijih natječaja iz EU fondova za područje Republike Hrvatske, regije i Europske unije koji su trenutačno otvoreni!

Naziv natječaja: Utjecaj na integraciju malih i srednjih poduzeća prema globalnom digitalnom lancu vrijednosti
Referentni broj: 285/PP/ENT/CIP/13/C/N01C031
Vrsta natječaja: Javna nabava, Usluge
Opis:
Cilj ove aktivnosti je razviti i implementirati strategiju utjecaja na vidljivost i usvajanje rezultata inicijative Europske unije “Pametno korištenje ICT-a i integracija malih i srednjih poduzeća u digitalnom lancu vrijednosti”, na razini sektora te nacionalnoj i regionalnoj razini, kako bi se pozitivni ishodi demonstracijskih radnji pretvorili u dugoročne učinke… Kliknite za više informacija

Naziv natječaja: Promicanje učinkovite provedbe određenih prometnih pravila
Referentni broj:MOVE/C4-2013/122-2
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Opis:
Sveobuhvatni cilj ove inicijative je promicanje učinkovite prekogranične suradnje između država članica vezane uz provedbu prometnih pravila podupiranjem međunarodne suradnje i razmjene najbolje prakse… Kliknite za više informacija

Naziv natječaja: CIPS 2013
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Opis:
Svrha ovog natječaja je poziv za prijavu projekata za financijsku potporu za aktivnosti u području kritične infrastrukture za zaštitu od opasnosti. Aktivnosti koje se financiraju u sklopu ovog programa moraju se temeljiti na pristupu prema svim opasnostima, gledajući prijetnju od terorizma kao prioritet… Kliknite za više informacija

Naziv natječaja: Pilot projekt – Transverzalna komunikacija o politikama EU-a vezanih uz okoliš: Borba protiv nedostatka ekološke svijesti građana EU kroz audiovizualne alate (filmove)
Referentni broj:ENV.F2/2013/01
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Opis:
Cilj ovog natječaja je odabrati prijedlog za podizanje svijesti građana EU o održivom razvoju, biološkoj raznolikosti i osjetljivim pitanjima okoliša pružanjem financijske potpore proizvodnji visokokvalitetnog filma o spomenutim temama za komercijalnu distribuciju u kinima za europsku publiku… Kliknite za više informacija

Naziv natječaja: Studija o potpori vrednovanju uporabe fosfata u potrošačkim deterdžentima za automatske strojeve za pranje posuđa (CADD)
Referentni broj:326/PP/ENT/IMA/13/1112413
Vrsta natječaja: Javna nabava, Usluge
Opis: Studija bi trebala pružiti informacije za procjenu sadržaja fosfata i alternativa u potrošačkim deterdžentima za automatske strojeve za pranje posuđa. Studija bi trebala biti posebno usmjerena na dostupnost, učinkovitost čišćenja, potrošačke cijene, utjecaj na okoliš, kao i potencijalni utjecaj na troškove pročišćavanja vode od bez-fosfatnih deterdženata za automatske strojeve za pranje posuđa odnosu na one koje sadrže fosfat. Između ostalog, studija treba uzeti u obzir informacije iz nadležnih tijela država članica o stanju u svojim područjima i bilo koje druge dostupne znanstvene/tehničke informacije… Kliknite za više informacija

Naziv natječaja: Potpora za razvoj sveobuhvatnih strategija aktivnog starenja
Referentni broj:VP/2013/009
Vrsta:
Bespovratna sredstva
Opis:
Cilj ovog natječaja je osigurati financijsku potporu nacionalnim tijelima državne uprave članiva EU koje su voljne uključiti se u razvoj i implementaciju sveobuhvatnih strategija za aktivno starenje… Kliknite za više informacija!

Naziv natječaja: Uspostava četverogodišnjeg okvira partnerskih ugovora s mrežama nevladinih organizacija aktivnim u promicanju socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva ili aktivnim u promicanju mikrofinanciranja i financiranja socijalnog poduzetništva
Referentni broj: VP/2013/006
Vrsta:
Bespovratna sredstva
Opis:
Svrha ovog natječaja je uspostava dugoročne suradnje između Europske komisije i mreža NVO-a na razini EU aktivnih u u promicanju socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva u društvu kao i mreža NVO-a na razini EU aktivnih u promicanju pristupa financiranju (mikrofinanciranje ili financiranje socijalnog poduzetništva)… Kliknite za više informacija!

Naziv natječaja: Organizacija Nagrada promociji europskog poduzetništva, Skupštine malih i srednjih poduzeća (SBA Conference) i podrška Europskom tjednu malih i srednjih poduzeća za 2014. i 2015.
Referentni broj: 323/PP/ENT/CIP/13/F/N02C011
Vrsta:
Javna nabava, Usluge
Opis:
Svrha ovog natječaja je podrška Europskoj komisiji u 2014. i 2015. godini… Kliknite za više informacija!

Naziv natječaja: Obnova ugovora o pružanju usluga u vezi s europskom službom za pomoć o pravima intelektualnog vlasništva
Referentni broj: EACI/ENT/CIP/2013/001
Vrsta:
Javna nabava, Usluge
Opis:
Glavni cilj ovog ugovora o uslugama je pružiti europljanima službu za pomoć vezanu uz probleme o pravima intelektualnog vlasništva… Kliknite za više informacija!

Naziv natječaja: Čisto nebo – istraživanje i tehnološki razvoj
Referentni broj:SP1-JTI-CS-2013-02
Vrsta:
Bespovratna sredstva
Opis:
Clean Sky – projekti istraživanja i tehnološkog razvoja (u nastavku CS-ITR projekti) imaju za cilj razvoj novih znanja, novih tehnologija i rješenja… Kliknite za više informacija!