Označeno tagom - OPKK

Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora KK.04.2.1.04 Otvoreni poziv

Predmet Poziva: energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Ovim Pozivom podupirat će se provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije, posebno integriranim pristupom. Svrha Poziva: poduprijeti provedbu mjera ... Detaljnije »

Datum otvaranja natječaja: 16.11.2017.
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Iznosi sredstava €: 50.666.666

Postupak izravne dodjele strateškog projekta – aglomeracija Nin – Privlaka – Vrsi Ograničeni poziv

Cilj: usklađivanje aglomeracija Nin – Privlaka – Vrsi s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Datum otvaranja natječaja: 10.11.2017.
Rok za prijavu: 09.02.2018.
Iznosi sredstava €: 29.996.578
1196724_96214765 400x200

EU barometar/Praćenje objave poziva za dodjelu bespovratnih sredstava

U rubrici „EU barometar/Praćenje objave poziva za dodjelu bespovratnih sredstava“ objavljujemo pregled svih indikativnih planova objava poziva s osvrtom na najavljene i otvorene pozive te one koji su još uvijek u najavi bez obzira na ... Detaljnije »

NAJAVA: Razvoj poduzetništva u gradu Benkovcu

Predmet Poziva: Podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Benkovca. Svrha (cilj) Poziva: Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Benkovca s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. Prihvatljivi prijavitelji: ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Iznosi sredstava €: 89.250.000

NAJAVA: Razvoj poduzetništva u gradu Kninu

Predmet Poziva: Podrška procesu jačanja gospodarske aktivnosti i poboljšanja konkurentnosti poduzetnika na području grada Knina. Svrha (cilj) Poziva: Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Knina s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. Prihvatljivi prijavitelji: ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Iznosi sredstava €: 168.750.000

Poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog pomorskog prometa KK.07.4.2.05 Ograničeni poziv

Opći cilj: Poboljšanje integriranosti hrvatskih otoka u širu prometnu mrežu i savladavanje ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast. Specifični cilj: Financiranje izgradnje i modernizacije infrastrukture u lukama od županijskog i lokalnog značaja s ciljem poboljšanja usluga ... Detaljnije »

Datum otvaranja natječaja: 31.10.2017.
Rok za prijavu: 31.10.2018.
Iznosi sredstava €: 1.323.529.410