Označeno tagom - bespovratna sredstva

Najava: Implementacija programa edukativnih aktivnosti

Cilj: Dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda u svrhu implementacije programa edukativnih aktivnosti u svrhu jačanja svjesnosti o gospodarenju otpadom. Prihvatljive aktivnosti Aktivnosti su vezane uz provedbu programa edukativnih aktivnosti podizanja javne svijesti s ciljem ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Iznosi sredstava €: 6.666.666

Podrška nacionalnim i transnacionalnim projektima protiv diskriminacije i integracije Roma

Cilj programa: promicanje razvoja Europskog društva temeljenog na poštovanju temeljnih prava i prava koja proizlaze iz statusa građanina Europske Unije. Specifični cilj: podrška aktivnostima koje se bave bar jednom od grupa suočenih s diskriminacijom: rasne ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Datum otvaranja natječaja: 15.12.2016.
Rok za prijavu: 28.02.2017.
Iznosi sredstava €: 2.600.000

Najava: Sanacije odlagališta komunalnog otpada

Cilj: Dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda u svrhu sanacije odlagališta komunalnog otpada što će doprinijeti smanjenju štetnih okolišnih utjecaja neadekvatnog gospodarenja otpadom. Prihvatljive aktivnosti: Aktivnosti su vezane uz gradnju i opremanje reciklažnih dvorišta, nadzor ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Iznosi sredstava €: 13.333.333

Javni poziv za iskaz interesa za stručnjaka za područje visokog obrazovanja u programu Erasmus+

Svrha poziva je provođenje edukativnih te promotivnih aktivnosti za program Erasmus+ u području visokog obrazovanja. Cilj promoviranja programa te edukacije novih korisnika i potencijalnih prijavitelja, angažirati će stručnjaka za područje visokog obrazovanja u programu Erasmus+ na ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Datum otvaranja natječaja: 09.01.2017.
Rok za prijavu: 25.01.2017.

Najava: Gradnja i opremanje reciklažnih dvorišta

Cilj: Dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda u svrhu gradnje i opremanja reciklažnih dvorišta čime će se doprinijeti povećanju stope odvojeno sakupljenog komunalnog otpada. Prihvatljive aktivnosti – građevinski radovi na objektu reciklažnog dvorišta, – nadzor ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Iznosi sredstava €: 20.000.000

Najava: Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama

Cilj: Unaprijediti znanje o utjecaju klimatskih promjena na okoliš, biološku raznolikost, resurse, ekonomiju i zdravlje te predložiti rješenja i mjere za prilagodbu na klimatske promjene i smanjenje ranjivosti ranjivih sektora na klimatske promjene. Prihvatljive aktivnosti ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Iznosi sredstava €: 4.550.550