Označeno tagom - bespovratna sredstva

Natječaj za provedbu podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ tipa operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“

Predmet natječaja je dodjela sredstava za uspostavu i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture. Prihvatljivi korisnici su: – šumoposjednici – udruge šumoposjednika/šumovlasnika – trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Datum otvaranja natječaja: 09.06.2016.
Rok za prijavu: 17.10.2016.
Iznosi sredstava €: 332.994

Natječaj za prijavu projekata udruga na otocima usmjerenih na održivi razvoj otoka u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2016. godinu na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Opći cilj ovog Natječaja je utjecati na poboljšanje kvalitete života na otocima. Specifični ciljevi ovog Natječaja su: – osigurati preduvjete potrebne za održivi razvoj hrvatskih otoka – razvijati nove ideje i modele razvoja koji potiču: ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Datum otvaranja natječaja: 08.06.2016.
Rok za prijavu: 07.07.2016.
Iznosi sredstava €: 40.008

NAJAVA: Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Opći cilj je povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva. Specifični ciljevi su: – poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja stručnjaka ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Iznosi sredstava €: 4.129.020
e3249d6c64a3ac5bec60e05f8609

Uskoro novi poziv „Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini“

Nakon što su utvrđene proceduralne pogreške, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u suradnji s Ministarstvom zdravlja, 30. svibnja 2016. otkazalo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini“ ... Detaljnije »

Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama faza II (UP.03.2.1.02)

Opći cilj operacije je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Specifični cilj operacije je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Datum otvaranja natječaja: 02.06.2016.
Rok za prijavu: 13.07.2016.
Iznosi sredstava €: 10.693.724

Poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Operativnog programa ”Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Cilj poziva je financiranje operacija putem izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., odnosno sljedećih investicijskih prioriteta: Investicijskog prioriteta 8i “Pristup zapošljavanju ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Datum otvaranja natječaja: 01.06.2016.
Rok za prijavu: 31.12.2016.