Označeno tagom - bespovratna sredstva

Javni natječaj za dodjelu potpora inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje – 2017.g.

Predmet: prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpora inovatorima radi pripreme inovacija za poduzetničko korištenje. Korisnici: – obrti; – djelatnosti slobodnih zanimanja; – mikro, mala i srednja trgovačka društva; – zadruge i ustanove u vlasništvu fizičkih osoba. Potpore ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Datum otvaranja natječaja: 13.04.2017.
Rok za prijavu: 15.05.2017.
1428945_66255811 400x200

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi Mjere 03 “Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode”

U Narodnim novinama broj 33 od 7. travnja 2017. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi Mjere 03 “Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode”, Podmjere 3.1. “Potpore za novo sudjelovanje u sustavima ... Detaljnije »

1260785_84481055-400x200

Izdvojili smo najaktualnije otvorene natječaje!

U nastavku saznajte više o najaktualnijim otvorenim natječajima iz fondova EU koja su namijenjena korisnicima na području Republike Hrvatske. Realizirajte svoje ideje dobivenim bespovratnim sredstvima kroz navedene natječaje! 1. Podmjera 7.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za ... Detaljnije »

400x200edu

Najava edukacija za travanj 2017. godine

Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave Cilj izobrazbe u području javne nabave je stjecanje znanja, vještina i sposobnosti raznih dionika uključenih u sustav javne nabave, kako bi razumjeli i u praksi primijenili postupke javne ... Detaljnije »

Uspostava Nacionalnog referentnog laboratorija za emisije iz motora s unutarnjim izgaranjem za necestovne pokretne strojeve KK.06.2.1.01 Ograničeni poziv

Svrha Poziva: Unapređenje informacijskog sustava zaštite okoliša i prikupljanje podataka o emisijama onečišćujućih tvari u zrak te doprinos mjerama za smanjenje emisija i poboljšanje kvalitete zraka, to jest stvaranje preduvjeta za doprinos unapređenju inventara emisija ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Datum otvaranja natječaja: 31.03.2017.
Rok za prijavu: 15.05.2017.
Iznosi sredstava €: 7.600.000

Provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara; Ograničeni poziv

Predmet Poziva: provedba Intervencijskog plana Grada Vukovara kroz ulaganja predviđena Akcijskim planom. Svrha (cilj) Poziva: održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Vukovara  s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 123.153.260,00 ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Datum otvaranja natječaja: 31.03.2017.
Rok za prijavu: 30.06.2022.
Iznosi sredstava €: 16.420.434