Aktualno

Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020.
  • Objavljeno:
  • 20.11.2014.

Hrvatski sabor je 25. listopada 2013. godine usvojio Strategiju razvoja poduzetništva. Radi se o prvom nacionalnom strateškom dokumentu koji sustavno i dugoročno obuhvaća sektor malog gospodarstva te ga usmjerava prema postavljenim ciljevima. Opći cilj Strategije je povećanje konkurentnosti malog gospodarstva u RH što će se iskazati kroz povećanje bruto dodane vrijednosti po zaposleniku malog gospodarstva za 40 posto do 2020. godine.

Realizacija općeg cilja bit će potpomognuta mjerama koje će se odnositi na pet strateških ciljeva:
1. POBOLJŠANJE EKONOMSKE USPJEŠNOSTI: unapređenje ekonomske uspješnosti maloga gospodarstva u sektorima proizvođačkih i uslužnih djelatnosti većim ulaganjem u R&D, višim stupnjem inovacija, rastom izvoza te daljnjim razvojem poslovnih mreža i povezanosti.
2. POBOLJŠAN PRISTUP FINANCIRANJU: razvijanje raznih financijskih mogućnosti za subjekte maloga gospodarstva i uklanjanje financijskog jaza za malo gospodarstvo.
3. PROMOCIJA PODUZETNIŠTVA: pružanje potpore osnivanju novih poduzeća, rast broja aktivnih poduzeća i jačanje institucija koje pružaju potporu poduzetnicima kako bi se na taj način pridonijelo ravnomjernijem i uravnoteženom razvoju hrvatskih regija.
4. POBOLJŠANJE PODUZETNIČKIH VJEŠTINA: pružanje potpore većem razvoju subjekata maloga gospodarstva jačanjem njihove uprave, uvođenjem i djelovanjem većeg broja visokokvalificiranih zaposlenika te podupiranjem cjeloživotnog učenja zaposlenih u subjektima maloga gospodarstva.
5. POBOLJŠANO POSLOVNO OKRUŽENJE: nadgradnja ostvarenog napretka uklanjanjem preostalih administrativnih opterećenja i olakšavanjem poslovanja u Hrvatskoj.

Strategiju razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.-2020. možete preuzeti ovdje.