Aktualno

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2030.
  • Objavljeno:
  • 20.11.2014.

Strategijom prometnog razvoja cilja se na stvaranje sveobuhvatnog, intermodalnog, razvojnog i društveno odgovornog prometnog sustava.

S ciljem unapređenja prometnog sustava Republike Hrvatske definirano je šest glavnih strateških ciljeva:

1. Unapređenje prometne povezanosti i koordinacija sa susjednim zemljama

2. Unapređenje pristupačnosti u putničkom prometu na velike udaljenosti unutar Republike Hrvatske

3. Unapređenje regionalne povezanosti u putničkom prometu jačanjem teritorijalne kohezije

4. Unapređenje pristupačnosti u putničkom prometu unutar i prema glavnim urbanim aglomeracijama

5. Unapređenje pristupačnosti u teretnom prometu unutar Republike Hrvatske

6. Unapređenje prometnog sustava u smislu organizacije i operativnog ustrojstva, a ciljem osiguranja efikasnosti i održivosti samog sustava.

Strategiju pametnog razvoja Republike Hrvatske za razdolje 2014.-2020. možete preuzeti ovdje!