Savjeti - pisanje projekata

Što je SWOT analiza?
  • Objavljeno:
  • 25.08.2012.

SWOT analiza predstavlja važnu kariku analitičkog procesa svakog projekta jer pruža informacije o organizaciji i projektnom timu. Ova analitička metoda često se primjenjuje zbog svoje jednostavnosti koja omogućuje kvalitetno strateško planiranje razvoja projekata i samih organizacija. Važan je alat kriznog managementa te pomaže da se rad organizacije sagleda iz različitih perspektiva. Upravo su u SWOT analizi karakteristične dvije perspektive: organizacijska, uvjetovana sadašnjim i prošlim vremenom, te perspektiva okoline koncentrirana na budućnost.

Slijedom toga, svaka organizacija analizira i prikazuje svoje snage i slabosti te vodi računa o mogućnostima i prijetnjama iz okoline. U nazivu SWOT analize kriju se navedene četiri kategorije informacija koje želimo proanalizirati:

S – strenghts
W – weaknesess
O – opportunities
T – threats

Za svaku od navedenih kategorija predviđena su pitanja koja će vam pomoći u pripremi kvalitetne i sveobuhvatne analize kako slijedi:

SNAGE (Koje su prednosti i jake strane projektnog tima? / Kojim resursima (ljudstvo i oprema) raspolaže? /  Što drugi vide kao prednosti organizacije? / U čemu je organizacija dobra ili najbolja?)

SLABOSTI (Što se može poboljšati u radu organizacije? / Koji postupci i metodologije nisu na visokoj razini? / Postoje li poslovi koji nisu dobro obavljeni? / Prijeti li slabost redovitom obavljanju poslova?)

MOGUĆNOSTI (Koje su dobre prigode koje se pružaju iz okoline? / Postoje li pozitivni trendovi ili vanjski faktori koji mogu dobro utjecati na provedbu projekta?)

PRIJETNJE (S kojim se preprekama susreće organizacija? / Što radi konkurencija? / Postoji li potražnja za proizvodima i uslugama organizacije i projektnog tima?)

Postoji nekoliko uopćenih pravila sukladno kojima je preporučljivo provesti SWOT analizu kako bi ona ispunila svoje ciljeve. Prije svega, bilo bi dobro analizu raditi u timu koji će provoditi projekt kako bi se ona provela objektivno i s više strana.

Preporuča se da analiza bude kratka i jednostavna te da organizacije slijede prikazanu strukturu.

Iako je analiza subjektivna, bilo bi dobro da projektni tim bude realističan i precizan u svojim procjenama te da izbjegava uopćene zaključke, posebice kada se radi o samoprocjeni organizacije.  Važan segment analize je i kvalitetna usporedba s konkurencijom kako bi se precizno ocijenila sadašnja pozicija organizacije i projektnog tima.

Koristi SWOT analize u pripremi i provedbi projekata su višestruke, s time da je u svakom projektu ona temelj na kojemu se grade daljnje aktivnosti i postižu rezultati uz efikasnu uporabu resursa i optimizaciju procesa implementacije.