Aktualno

Stav Hrvata o Europskoj uniji: razlike između RH i EU28
  • Objavljeno:
  • 12.04.2017.

Istraživanje Standard Eurobarometar redovito je istraživanje javnog mnijenja u državama članicama Europske unije te u zemljama koje imaju status kandidata ili će ga uskoro dobiti. Provodi ga Europska komisija od 1974. godine sve do danas. Izvještaji se objavljuju dva puta godišnje, a u nastavku donosimo rezultate zadnjeg istraživanja s osvrtom na Republiku Hrvatsku.

Pozitivna predodžba o Europskoj uniji smanjila se u svim državama članicama Unije. Na razini EU28 smanjila se za 2% i sada 35% ispitanika ima pozitivnu predodžbu, dok se u Hrvatskoj smanjila za čak 16% u odnosu sa istraživanje koje se provodilo krajem 2015. godine. Negativnu predodžbu u Hrvatskoj ima samo 18% ispitanika, dok na razini EU28 ima 25% stanovnika. Gledajući na prosjek EU28 i Hrvatske najviše je onih za koje je EU neutralan pojam: u Hrvatskoj 48%, a na razini EU28 38%. U Hrvatskoj pozitivniju sliku o EU imaju žene (37%), nego muškarci (32%). Najbolje mišljenje o Europskoj uniji imaju najmlađi ispitanici, od 16 do 24 godine (45% pozitivno, 13% negativno), a najlošije mišljenje imaju ispitanici srednje dobi, od 40 do 54 godine (30% pozitivno, 26% negativno). Prema zanimanjima, dojam o Europskoj uniji najbolji je među studentima (50% pozitivan, 14% negativan), dok je među nezaposlenima više onih koji o EU misle negativno (27% pozitivno, 29% negativno).

predodžba o EU

U Republici Hrvatskoj se ispitanici najviše zalažu za Europsku uniju s jedinstvenom vanjskom politikom (69%), jedinstvenom sigurnosnom politikom (75%), jedinstvenom politikom useljavanja (70%), jedinstvenom energetskom politikom (75%), jedinstvenim digialnim tržištem (69%) te slobodnim kretanjem, studiranjem i poslovanjem širom EU (85%). O navedenim pitanjima mišljenje je slično na razini EU28, dok se ispitanici iz Hrvatske protive u većem postotku nego na razini EU28  monetarnoj uniji s jednom valutom (RH 43%, EU28 36% protiv). Značajnija je razlika jedino po pitanju budućeg proširenja EU na druge zemlje. Na razini EU28 samo je 39% ljudi za dok je 51% protiv, a na razini RH 62% ispitanika podržava proširenje, a 33% je protiv. Sljedeća tablica prikazuje mišljenje ispitanika iz RH i EU28 o obilježjima Europske unije.

eubarometar tablica 1

Gledajući na budućnost Europske unije, hrvatski su ispitanici optimističniji nego ispitanici ostalih država članice ali i prosjeka EU28. Međutim u posljednjih godinu dana postotak optimista smanjio se i u RH i na razini EU28.

Prema mišljenju ispitanika u Hrvatskoj, trenutačno najveći problemi s kojima se Europska unija suočava su useljavanje (43%) i terorizam (42%), koji je godinu prije istaknulo samo 26% ispitanika. Mišljenje na razini EU28 je slično, osim što je veći postotak ispitanika istaknuo problem trenutačnog gospodarskog stanja Europske unije (20%).

Istraživanje Standard Eurobarometar ukazalo je na problem udaljenosti građana EU28, kao i Republike Hrvatske od europskih institucija. Na pitanje o vjerovanju institucijama Europske unije i u RH i na razini EU28 broj osoba koje ne vjeruju institucijama je veći od osoba koje im vjeruju.

eubarometar tablica 2

Prema istraživanju, predodžba o Europskoj uniji se i na razini Republike Hrvatje i EU28 u proteklih godinu dana znatno smanjila, međutim Hrvati su optimistični glede budućnosti Europske unije  te podupiru politke iako još uvijek ne postoji povjerenje prema europskim institucijama.

Izvor: http://ec.europa.eu