PROVJERITE MOŽE LI SE VAŠ PROJEKT FINANCIRATI IZ EU FONDOVA!

  • Ime i prezime kontakt osobe, broj telefona, e-mail adresa
  • UPITNIK ZA PROVJERU PRIHVATLJIVOSTI

  • Mikro, malo ili srednje poduzeće, veliko poduzeće, organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, znanstveno-istraživačka organizacija, ustanova, poslovno udruženje, klaster i ostalo (navedite).
    De minimis pravilo ili pravilo potpora manje vrijednosti utvrđuje između ostaloga da pravni subjekt ima pravo u 3 fiskalne godine dobiti ukupno maksimalno 200.000 EUR iz sredstava javnih potpora; poduzetniku u sektoru cestovnoga prometa potpora ne smije premašivati 100.000 EUR – u natječajima je jasno naznačeno je li riječ o de minimis potpori
  • Obzirom na iznimno veliki broj projektnih obrazaca koje zaprimamo, očekujte povratnu informaciju u roku od 7 radnih dana. Hvala na razumijevanju!

    EU PROJEKTI tim