Aktualno

Produljenje roka za prijavu na natječaje u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ i mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“
  • Objavljeno:
  • 13.06.2017.

Izmjenama natječaja objavljenima u „Narodnim novinama“ broj 55/2017 produljeni su rokovi za podnošenje Zahtjeva za potporu u okviru sljedećih mjera:
– mjera IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“  – novi rok je 1. rujna 2017.g.
- mjera „Produktivna ulaganja u akvakulturu“ – novi rok je 1. rujna 2017.g.

Više o mjeri IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ pročitajte ovdje.  

Više o mjeri Produktivna ulaganja u akvakulturu“ pročitajte ovdje. 

Izvor: http://www.mps.hr