Ured Zajednice za biljnu raznolikost (CPVO)
  • Objavljeno:
  • 27.05.2013.


Ured Zajednice za biljnu raznolikost (Community Plant Variety Office) jamči prava intelektualnog vlasništva osiguravajući zaštitu diljem Zajednice za nove biljne vrste.

Prije tog sustava zaštite, ako je tko htio zaštititi svoje industrijsko pravo vezano uz biljnu raznolikost, trebao je podnijeti zahtjev u svim državama članicama. To je iziskivalo mnogo vremena i sredstava, a i kriteriji koje je trebalo zadovoljiti da bi pojedina biljna vrsta uživala zaštitu razlikovali su se od države do države.

Web stranica: http://www.cpvo.europa.eu/