Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (OHIM)
  • Objavljeno:
  • 27.05.2013.


Ured za usklađivanje na unutarnjem tržištu (Office for Harmonization in the Internal Market) registrira zaštitne znakove, a u budućnosti i dizajn za područje cijele Unije.

Ured primjenjuje jedinstvena europska pravila na zaštitne znakove čime osigurava jaku i jednoliku zaštitu diljem Unije što je bitno za nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Zaštitnim se znakom smatraju riječi, uključujući osobna imena, brojevi, slova, dizajn, oblik dobara i usluga ili njihovo pakiranje, koji omogućuju razlikovanje od drugih sličnih dobara i usluga.

Web stranica: http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do