Aktualno

Ulaganje u kvalitetu internetskih usluga u Europi
  • Objavljeno:
  • 23.09.2015.

Komisija je objavila projekte koji će dobiti podršku EU-a za pružanje boljih usluga elektroničke identifikacije (eID) diljem Europe. EU ulaže 5,5 milijuna eura u 20 projekata kojima se potiču sigurne i učinkovite internetske usluge u Europi.

Odabir je obavljen nakon poziva na podnošenje prijedloga u okviru Instrumenta za povezivanje Europe  u sektoru telekomunikacija. Financijskim sredstvima EU državama članicama će se omogućiti uvođenje tehničke infrastrukture za stvaranje međuoperabilnih, sveeuropskih eID usluga. Rezultat će biti manje opterećenje građana, javnih uprava i poduzeća, koji će imati pristup učinkovitim i sigurnim internetskim uslugama. Omgućit će se obavljanje puno većeg broja poslova putem interneta bez gubljenja vremena i novca.

Uz eID sigurnije je i obavljanje transakcija u e-trgovinama. Poticanje povjerenja u e-usluge i omogućivanje prekogranične komunikacije među sustavima dio je Strategije digitalnog jedinstvenog tržišta koju je Komisija predstavila u svibnju.

Izvor: http://ec.europa.eu