Savjeti - pisanje projekata

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava
 • Objavljeno:
 • 30.07.2013.

Kao što smo u mnogo navrata objašnjavali, projekti financirani iz EU fondova mogu se podijeliti u više vrsta, od kojih među najznačajnije potpadaju projekti financirani iz natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava tzv. grant sheme.

Osnovni pravni instrument kojim se reguliraju prava i obveze davatelja i korisnika sredstava je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava tzv. grant ugovor.

Sadržaj ugovora ovisi o programu, odnosno EU fondu u sklopu kojega je raspisan natječaj temeljem kojega se dodjeljuju sredstva. Hrvatski su korisnici dosad sklapali ugovore za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu programa IPA i različitih programa Unije.

Kada je riječ o IPA programu, ugovori su se sklapali u skladu s Praktičnim vodičem kroz procedure ugovaranja pomoći EU trećim zemljama – PRAG, koji je propisao da sastavni dio ugovora čini sljedeća dokumentacija:

 • Opis projekta,
 • Opći uvjeti koji se primjenjuju na ugovore o bespovratnim sredstvima za programe za treće zemlje koje financira EU,
 • Detaljni proračun projekta,
 • Postupci dodjele ugovora,
 • Standardni zahtjev za plaćanje i obrazac financijske identifikacije,
 • Obrazac narativnog i financijskog izvješća,
 • Obrazac izvješća o činjeničnim nalazima i opis posla za verifikaciju izdataka ugovora o bespovratnim sredstvima za vanjske akcije koje financira EU.

Kada su u pitanju programi Unije, sadržaj ugovora prvenstveno ovisi o tome u sklopu kojeg se programa dodjeljuju sredstva i s kojim se tijelom ugovora sklapa, no najčešće se radi o tipiziranim ugovorima, čiji je sadržaj, baš kao i u prethodnom slučaju, potencijalnim korisnicima poznat već u fazi pripreme projektne dokumentacije.

I ovi ugovori sastoje se od općeg i posebnog dijela, pri čemu se posebna pažnja posvećuje sljedećim stavkama:

 • Provedba projekta,
 • Zaštita intelektualnog i industrijskog vlasništva,
 • Financijske odredbe,
 • Kontrola, povrat sredstava i kazne.

Uz ove odredbe, korisnici najčešće nailaze na dodatke i to:

 • Opis projekta (tzv. DOW – Description of Work), indikativni prikaz proračuna i postotka sufinanciranja,
 • Opći uvjeti,
 • Odredbe o pristupu korisnika ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava,
 • Zahtjevi za pristupanje novih korisnika ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Korisnicima bespovratnih sredstava preporučamo pošitvanje odredbi ugovora koji su na snazi, dok se sa svaku promjenu moraju obratiti ugovornom tijelu.