Aktualno

U provedbi Operativnog programa Konkurentnost i kohezija potrebna značajna poboljšanja!
  • Objavljeno:
  • 08.06.2018.

Državni ured za reviziju objavio je reviziju učinkovitosti provedbe Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Predmet revizije bile su aktivnosti povezane s provedbom Operativnog programa i rezultati ostvareni do kraja 2017. godine u odnosu na planirane ciljeve. Državni ured za reviziju je različitim metodama ispitivao Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao Koordinacijsko i Upravljačko tijelo, Ministarstvo financija kao Tijelo za ovjeravanje te one institucije koje u sustavu upravljanje i kontrole korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova obnašaju ulogu Posredničkih tijela razine 1 i razine 2.

Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti provedbe operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u cijelosti pročitajte ovdje, ali u nastavku smo za vas izdvojili najzanimljivije dijelove revizije, odnosno, dijelove nad kojima bismo se ozbiljno trebali zabrinuti…

Izvješćem je, između ostaloga, utvrđeno da u mjerodavnim tijelima zaposlen nedostatan broj djelatnika i utvrđene su poteškoće u zadržavanju djelatnika koji radom steknu odgovarajuće znanje i iskustvo. Državni ured za reviziju dao je preporuku da se u skladu s provedenom analizom radne opterećenosti provode aktivnosti za zapošljavanje potrebnog broja djelatnika. Tijela u sustavu također trebaju procijeniti rizike koji bi mogli dovesti do preopterećenja tijela koja sudjeluju u upravljanju te donijeti mjere i provesti aktivnosti koje trebaju imati pozitivan utjecaj na učinkovito upravljanje sredstvima.

Do konca 2017., u indikativnim godišnjim planovima poziva nisu bili jasno postavljeni rokovi za ažuriranje te postoje znatna odstupanja od plana. Zbog toga je dana preporuka redovitog i s naputcima Upravljačkog tijela usklađenog ažuriranja i objavljivanja indikativnih godišnjih planova poziva te realnijeg planiranja rokova za objavu poziva i kontinuiranog usklađivanja podataka s ciljem transparentnog praćenja tijeka i plana objave poziva.


revizija__2

U odnosu na ciljeve određene Planom apsorpcije, utvrđen je zaostatak u kumulativno izraženim vrijednostima za razdoblje 2015. – 2017. te je do konca 2017. ugovoreno 7,8% sredstava manje od planiranog i odobreno 39,8% troškova manje od planiranog. Planirane razine ugovaranja, odobravanja troškova i plaćanja krajnjim korisnicima, utvrđene GPO-om za 2016. nisu dostignute, dok su vrijednosti planirane u GPO-u za 2017. ostvarene u skladu s planom, odnosno u vrijednostima većim od plana, nakon što su izmjenama GPO-a za 2017. planirane vrijednosti znatno smanjene. Državni ured za reviziju dao je mišljenje da je potrebno realnije planirati sredstva u državnom proračunu za financiranje projekata koji se provode ili će se provoditi kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija.

Od ukupno raspoloživih 8.036.770.938 eura za OPKK, preostalo je za objaviti poziva u vrijednosti 2.458.885.958,26 eura ili 30,6% i za ugovoriti projekata u vrijednosti 4.247.508.763,05 eura ili 52,9%, dok je za projekte koji su u provedbi, do konca 2023. preostalo za odobriti troškova 7.487.715.859,08 eura ili 93,2% te krajnjim korisnicima platiti 7.537.968.652,90 eura ili 93,8 % raspoloživih sredstava.

revizija_1

Na temelju revizijom utvrđenih činjenica, uzimajući u obzir postavljene ciljeve revizije, Državni ured za reviziju ocjenjuje da je provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. od početka provedbe do konca 2017. djelomično učinkovita te su potrebna znatna poboljšanja.

Izvor: Državni ured za reviziju.