Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)
  • Objavljeno:
  • 27.05.2013.


Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Body of European Regulators for Electronic Communications) je ustvari vijeće nacionalnih regulatornih tijela za elektroničke komunikacije (u Hrvatskoj je to HAKOM).

BEREC je osnovan s ciljem promicanja dosljedne implementacije EU regulacije na području elektroničkih komunikacija u svim zemljama članicama.

Web stranica: http://berec.europa.eu/