Označeno tagom - operativni program učinkoviti ljudski potencijali

NAJAVA: Aktivnosti profesionalne rehabilitacije

Opći cilj ovog Ograničenog postupka je borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina te borba protiv svih oblika diskriminacije. Specifični ciljevi su: ·         povećati pripremljenost ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Iznosi sredstava €: 2.018.120

NAJAVA: Podrška procesu deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom – faza 1

Predmet ovog ograničenog postupka u najavi je poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije. Opći cilj je daljnja podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Iznosi sredstava €: 231.318.000

NAJAVA: Razvoj društveno-kulturnih centara

Opći cilj je razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera te jačanja civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja. Specifični cilj je stvaranje poticajno okruženje za razvoj društveno-kulturnih centara temeljenih na konceptu civilno-javnog ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Iznosi sredstava €: 3.539.160

NAJAVA: Osnaživanje doprinosa OCD-a za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – faza I

Opći cilj je osnažiti doprinos civilnoga društva u odgoju i obrazovanju djece za aktivne i odgovorne građane. Specifični cilj je jačati kapacitete organizacija civilnog društva u provođenju građanskog odgoja i obrazovanja. Prihvatljive aktivnosti koje pridonose ... Detaljnije »

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Iznosi sredstava €: 3.539.160
row of books

Objavljen Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. na hrvatskom jeziku

U prosincu prošle godine Europska komisija je usvojila Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.,te je objavljena verzija ovog strateškog dokumenta na engleskom jeziku. Kako bi finalna verzija dokumenta bila dostupna svim zainteresiranim korisnicima ovog dokumenta, ... Detaljnije »

933666_21059520

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali

Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (OPULJP) utvrđene su sljedeće Preporuke po državama članicama iz 2014. (PDČ) koje će se rješavati kroz prioritetne osi kako bi se pridonijelo ostvarivanju zacrtanih ciljeva i ukupnom poboljšanju hrvatskih ... Detaljnije »