Označeno tagom - esf
youth

Objavljen natječaj ,,Umjetnost i kultura za mlade“!

Dana 12. prosinca 2016. godine objavljen je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga ,,Umjetnost i kultura za mlade“. Poziv će biti financiran iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – ... Detaljnije »

pojmovnik

Objavljena dva nova natječaja!

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je 9. prosinca 2016. godine objavilo natječaj Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu. Poziv na dostavu projektnih prijava će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u skladu s ... Detaljnije »

esf

Nacrt Poziva “Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva”

Ovom se operacijom šire se mogućnosti usavršavanja i jačanja stručnih i pedagoških kompetencija predavača i mentora te se potiče inovativni pristup koji na nov ili poboljšan način rješava problem obrazovanja i osposobljavanja ranjivih skupina za ... Detaljnije »

Konferencija EU

Održana konferencija „Prilike za poduzetnike iz fondova EU u financijskoj perspektivi 2014. – 2020.“

„Kriza vlasti ne smije kočiti EU fondove za poduzetnike!“ „Kriza vlasti ne smije kočiti EU fondove za poduzetnike i tako zaustaviti gospodarski razvoj jer su poduzetnici ti koji stvaraju dodanu vrijednost i nova radna mjesta!“ ... Detaljnije »

369109_6448

6 najvažnijih strateških dokumenata za ESI fondove

Prilikom pripreme i pisanja projektnih prijedloga za prijavu na natječaje iz fondova EU potrebno je voditi računa o zakonodavnom i strateškom okviru Europske unije. U nastavku donosimo pregled najvažnijih strateških dokumenata koje ćete morati pročitati ... Detaljnije »

index

Program „Zaželi“ osigurao 60,6 milijuna kuna za posao ženama

Program aktivacije žena u lokalnoj zajednici „Zaželi!“ spasio je 60,6 milijuna kuna iz fondova EU. Zapošljavanje će se provoditi u obliku javnog rada u koji će se uključiti 2.594 žene na području čitave Hrvatske za ... Detaljnije »