EU fondovi - strukturni fondovi

EUROPSKI FOND ZA POMORSTVO I RIBARSTVO (The European maritime and fisheries fund – EMFF)
  • Objavljeno:
  • 26.05.2014.

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo osigurava sredstva ribarskoj industriji i priobalnim zajednicama s ciljem njihove prilagodbe promijenjenim uvjetima u sektoru i postizanja gospodarske i ekološke održivosti. Fond je raspolagao sredstvima od 4,3 milijarde eura kroz razdoblje 2007-2013. Moguće je financirati sve sektore ribarske industrije – ribarstvo, akvakultura (uzgoj ribe, školjkaša i podvodnog bilja) te obradu i marketing ribarskih proizvoda. Posebna pažnja usmjerena je na riblje zajednice koje su se našle pod utjecajem nedavnih promjena u industriji. Financijski instrument za pomoć u ostvarivanju ciljeva Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) i Integrirane pomorske politike.

Proračun: 6.5 milijardi eura (Hrvatskoj namijenjeno 252 milijuna eura) za razdoblje 2014. – 2020.

Ciljevi:

- jačanje konkurentnosti;
– jačanje sposobnosti preživljavanja subjekata u ribarskom sektoru;
– promicanje ekološkog ribarstva i metoda proizvodnje;
– poticanje održivog razvoja u ribarskim područjima.

Aktivnosti koje zadovoljavaju kriterije za potporu:

- prilagodba ribarske flote EU kroz financijsku pomoć dostupnu ribarima i vlasnicima ribarskih brodova koji su pogođeni mjerama za borbu protiv prekomjernog izlova ribe, za zaštitu javnog zdravlja ili onima kojima treba pomoć kako bi privremeno ili trajno prestali s ribolovom, prekvalificirali se ili otišli u prijevremenu mirovinu. Dodjeljuju se i sredstva za modernizaciju ribarskih brodova, na primjer za smanjenje količine brodskog otpada, poboljšanje pogona i smanjenje štetnog utjecaja na okoliš ali pod uvjetom da se ne povećavaju kapaciteti za ulov;
– zaštita akvakulture, ribarenje u slatkim vodama, prerada i plasman na tržište – Europski fond za pomorstvo i ribarstvo promiče upotrebu metoda kojima se smanjuju negativne posljedice ribarstva na okoliš te poboljšava ljudsko zdravlje i zdravlje životinja, kao i sigurnost i kvaliteta proizvoda. Sredstva se mogu odobriti za projekte koji će poboljšavati kvalitetu ribarskih proizvoda te njihov plasman na tržište. Ova se pomoć dodjeljuje isključivo na mikro razini tj. malim i srednjim poduzetnicima;
– zajedničko djelovanje usmjereno prema održivom razvoju ili zaštiti prirodnih resursa, poboljšanju usluga koje pružaju ribarske luke, jačanju tržišta ribljih proizvoda i razvoju partnerstva između znanstvenika i izvođača u ribarskome sektoru;
– održiv razvoj obalnih ribarskih područja: Europski fond za pomorstvo i ribarstvo podupire mjere i inicijative za diversifikaciju;
– jačanje gospodarstva u područjima koja su pogođena padom ribarskih aktivnosti.

Način provedbe:

Svaka država članica sastavlja nacionalni strateški plan za provedbu Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, predstavljajući ukupnu stratešku viziju i politiku srednjoročnog razvoja ribarskog sektora i sektora akvakulture. Taj plan pokriva sva područja Zajedničke ribarske politike (CFP) i predstavlja temelj za aktivnosti koje se odaberu za financiranje od strane Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo. Mjere koje će se financirati utvrđuju se u nacionalnim operativnim programima, čija je svrha provođenje nacionalnog strateškog plana. Države članice odlučuju na koji će način rasporediti financijsku potporu prema prioritetima fonda.

Korisnici:

Gospodarski subjekti i udruge u državama članicama mogu se prijaviti za sredstva iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo prema načelu sufinanciranja čiji omjer ovisi o samoj vrsti projekta.

Pregled dokumenata u sklopu Zajedničkog strateškog okvira ali i ostale javne politike i strateške dokumente koji su važni u kontekstu financiranja iz europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EMFF).

- Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020.,
Operativni program za pomorstvo i ribarstvo.

Guide to EU fisheries policy (brošura):
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/200907/20090720ATT58547/20090720ATT58547EN.pdf