OKVIRNI PROGRAM 7 (FP7- Framework Program 7)
  • Objavljeno:
  • 28.08.2012.


Programi UnijeOkvirni program 7 (eng. Framework Program 7 ili FP7) najvažniji je europski program koji sa oko 50,5 milijardi eura financira znanost i istraživanje u proračunskom razdoblju 2007. – 2013.g. Njegovi osnovni ciljevi odnose se na podizanje razine znanstvene izvrsnosti i konkurentnosti Europe u odnosu na druga brzorastuća svjetska gospodarstva te dodatno proširivanje Europskog istraživačkog prostora (tzv. ERA – European Research Area).

Sublimira znanstveno-istraživačke aktivnosti svih tematskih područja i inicijativa na razini Europe te omogućuje sudjelovanje velikog broja različitih organizacija koje nisu nužno znanstveno-istraživačkog karaktera.

Većina sredstava iskorištava se u obliku donacija namijenjenih istraživačima diljem Europe, sufinanciranja velikih i malih međunarodnih projekata, tehnološkog razvoja i demonstracijskih aktivnosti, a dodijeljuju se na temelju javnih poziva za prijavu (tzv. call for proposal) koji se, između ostaloga, objavljuju na Portalu za sudionike FP7 projekata (tzv. Participants Portal) i prolaze kroz proces stručnog revidiranja od strane stručnjaka koje je za to ovlastila Europska komisija.

Ovaj Program sadrži četiri specifična programa u sklopu kojih je moguće provoditi projekte:

  • Suradnja (Cooperation),
  • Ljudi (People),
  • Ideje (Ideas), i
  • Kapaciteti (Capacities),

dok se nenuklerana istraživanja financiraju u sklopu Zajedničkog istraživačkog centra (tzv. Joint Research Centre) i Euratoma te imaju zasebne proračune.

Teme

FP7 pokriva vrlo širok dijapazon tema i djelatnosti, od kojih se posebno ističu okoliš, energetika, promet, društvene znanosti, informacijske i komunikacijske tehnologije, hrana, poljoprivreda, nanotehnologije, svemir i brojne druge, dok ujedno služi kao vrlo kvalitetan poligon za umrežavanje i stručno osposobljavanje znanstvenog osoblja.

Ciljevi

Doprinjeti ispunjennu strateških ciljeva Lisabonske strategije i pomoći da Europa postane najkonkurentnija ekonomija na svijetu utemeljena na znanju te da pridonosi povezivanju znanosti i industrije.

Provedba

Program provode opće uprave Europske komisije (tzv. Directorate General – DG) koji početkom svake godine objavljuju službene radne programe koji sadrže relevantne informacije o prioritetima financiranja u narednoj kalendarskoj godini za svaki specifični program te indikativne informacije o nadolazećim natječajima, dok su sami natječaji objavljeni na internetskim stranicama Portala za sudionike (tzv. Participants Portal – http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls).

Istraživačke i demonstracijske aktivnosti sufinancirajuse do 50%, dok je najveći iznos sufinanciranja za diseminacijske i evaluacijske ativnosti, kao i projektno upravljanje do 100%. Sufinanciranje, također, ovisi o vrsti organizacije koja sudjeluje u provedbi projekta.

Prijavitelji

Krug organizacija koje mogu prijaviti projekte nije ograničen, stoga je ovaj program posebice pogodan za uključivanje malih i srednjih poduzetnika, udruženja, medija, javnog sektora i drugih zainteresiranih organizacija. Važno je naglasiti da postoje i posebni potprogrami u kojima mogu sudjelovati isključivo znanstveno-istraživačke organizacije ili znanstvenici pojedinci.

FP7 obilježava i snažna međunarodna komponenta koja zahtjeva uključivanje partnera iz različitih država članica EU i drugih pridruženih država, što ponekad može predstavljati problem našim potencijalnim sudionicima. Republika Hrvatska 2006. godine postala je punopravnom sudionicom Okvirnog programa 6 koji je prethodio ovom Programu pa je tako nastavila sudjelovati u FP7.

Trajanje projekta

Višegodišnje

Iznosi financiranja

Od nekoliko stotina tisuća do više milijuna eura (veliki projekti mogu imati proračun od 40 i više milijuna eura)

Službena stranica: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html