EU fondovi - IPA

Što je IPA?
  • Objavljeno:
  • 19.08.2012.

Instrument pretpristupne pomoći IPA – Instrument pretpristupne pomoći europski je program namijenjen pružanju pomoći državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u EU kako bi usvojile stale njezine standarde. Program traje od 2007. do 2013. godine, a Hrvatska će  ga koristiti do kraja lipnja 2013. godine kada će postati punopravnom članicom EU.

Cilj programa je pomoći javnim tijelima, nevladinom i privatnom sektoru da prilagodi zakonodavni okvir pravnoj stečevini Europske unije, kao i pripremiti državu za korištenje strukturnih fondova.

Program se primjenjuje u dvije kategorije država: onima sa statusom potencijalnog kandidata za članstvo i državama kandidatkinjama, pri čemu se za posljednje osiguravaju sredstva za financiranje projekata koji će omogućiti potpuno usklađivanje zakonodavnog okvira s pravnom stečevinom EU i prilagodbu za korištenje strukturnih fondova.

IPA se sastoji od ukupno pet komponenti:

Komponenta 1 – Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija

Komponenta 2 – Prekogranična suradnja

Komponenta 3 – Regionalni razvoj

Komponenta 4 – Razvoj ljudskih potencijala

Komponenta 5 – Ruralni razvoj (IPARD)

Prve dvije komponente na raspolaganju su državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama, dok su preostale tri namijenjene isključivo državama kandidatkinjama. Prioriteti unutar komponenti određeni su u skladu s potrebama svake pojedine države sudionice programa, s ciljem maksimalnog prilagođavanja njezinim specifičnostima.

Za svaku pojedinu komponentu uspostavljena je upravljačka struktura koja se sastoji od upravljačkog tijela i provedbenih agencija koje su nadležne za natječajne i ugovorne procedure.

Oblici pomoći koje susrećemo u Programu su bespovratna sredstva, ugovori o izvođenju građevinskih radova, ugovori o uslugama te ugovori o nabavi dobara i opreme.