Savjeti - provedba projekata

Single tender procedure
  • Objavljeno:
  • 29.10.2014.

Postupak jedne ponude koji je dosad bio propisan u PRAG-u za nabave čija je vrijednost procijenjena na manje od 10.000 eura, ulaskom Hrvatske u Europsku uniju zamijenio je pojam takozvane bagatelne nabave u hrvatskom Zakonu o javnoj nabavi.

Naime, sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi, sam Zakon i postupci ne primjenjuju se za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000 kn te za nabavu radova do 500.000 kuna. Pitanja nabave do tih vrijednosti uređuju sami naručitelji internim aktom. To znači da svi naručitelji sami određuju na koji će način ići u nabavu roba, usluga i radova do navedenih vrijednosti, bio to postupak izravne dodjele ugovora, prikupljanja nekoliko ponuda ili nešto treće.

Pravilo izravne dodjele ugovora u iznimnim se slučajevima može primijeniti i u projektima financiranim iz EU fondova u kojima je javna nabava uređena Dodatkom VI Postupci javne nabave za gospodarske subjekte koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi. Ipak, ovdje su pragovi za izravnu dodjelu ugovora nešto niži i pravila su drukčija. Izravna dodjela ugovora može se primijeniti ukoliko procijenjena vrijednost nabave ne iznosi više od 150.000 kn. Također, ukoliko je riječ o žurnosti na koju naručitelj nikako ne može utjecati (u pitanju su ljudski životi, materijalna imovina itd.) iznimno se primjenjuje pravilo dodjele izravnog ugovora. U još se dvije situacije može primijeniti izravna dodjela ugovora, a riječ je o situaciji u kojoj naručitelj ne može prikupiti dovoljno ponuda ili je predmet nabave vezan isključivo uz jednog dobavljača (to se mora dokazati) te ukoliko je potrebno ugovoriti dodatne radove, robu ili usluge koje su potrebne za završetak projekta. U tom slučaju ukupna vrijednost dodatno ugovorenih radova, roba ili usluga ne smije prijeći 15% od početne ukupne vrijednosti tog konkretnog troška definiranog u osnovnom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.