PROGRAM PROGRESS
 • Objavljeno:
 • 03.09.2012.


Programi unijeProgram Unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS, osnovan je za pružanje  financijske podrške kod provedbe ciljeva EU u zapošljavanju, socijalnim poslovima i jednakim mogućnostima. S ukupnim proračunom od 743,25 milijuna eura, podrška je zemljama članicama u ostvarivanju njihovih napora u stvaranju većeg broja i boljih radnih mjesta, jednakih mogućnosti za sve i jednoobraznog provođenja EU zakonodavstva. Program osigurava da socijalna politika EU ostane na tragu udovoljavanja ključnim političkim izazovima.

Teme

Progress je usmjeren na pet tematskih područja:

 • Zapošljavanje
 • Socijalno uključivanje i zaštita
 • Radni uvjeti
 • Nediskriminacija i različitost
 • Ravnopravnost spolova

Ciljevi

Program sadrži šest općih ciljeva i to:

 • Poboljšati znanje i razumijevanje situacije članica kroz analizu, evaluaciju i blisko praćenje politika
 • Pružiti potporu razvoju statističkih alata, metoda i zajedničkih indikatora u područjima pokrivenim programom (raščlanjenih po spolu i dobi gdje je prikladno)
 • Podržati i pratiti primjenu zakona Zajednice i ciljeva politike u zemljama članicama kako bi se ocijenila njihova učinkovitost i utjecaj
 • Promicati umreživanje i uzajamno učenje, identificirati i širiti dobru praksu i inovativne pristupe u EU
 • Podići svijest dionika i opće javnosti o svakom od područja politika
 • Povećati kapacitet ključnih EU mreža za promicanje, podupiranje i daljni razvoj politika i ciljeva EU

Provedba

Program je otvoren za države članice EU i pridružene zemlje, između ostaloga, i Hrvatsku, a podržava tri vrste aktivnosti: analizu, uzajamno učenje, podizanje svijesti i širenje informacija te pružanje podrške glavnim akterima. Provodi se raspisivanjem poziva za dodjelu bespovratnih sredstava ili javnih nabava, a njime upravlja Opća uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i jednake mogućnosti. Projekti se sufinanciraju do 80% ukupne vrijednosti.

Prijavitelji

Prijaviti se mogu sve vrste organizacija, što primarno ovisi o tipu aktivnosti i temi za koju se prijavljuju. Partnerstvo je važan element svakog projekta i snažno se potiče kroz ovaj program.

Trajanje

Višegodišnje

Iznosi financiranja

Službena stranica: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=en