PROGRAM COST (COST- European Cooperation in Science and Technology)
  • Objavljeno:
  • 06.02.2013.


Program COST (European Cooperation in Science and Technology) jedan je od najdugovječnijih europskih okvirnih programa koji podupire suradnju između znanstvenika i istraživača na području Europe.

Teme
Biomedicina i molekularne bioznanosti, kemija i molekularne znanosti i tehnologije, geologija i upravljanje okolišem; hrana i poljoprivreda, šumarstvo, pojedinci, društvo, kultura i zdravlje, informacijske i telekomunikacijske tehnologije, materijali, fizikalna i nano- znanost; prijevoz i urbanistički razvoj.

Ciljevi
Pružiti potporu inovativnim mrežama nacionalno financiranih istraživanja radi jačanja suradnje istraživača i znanstvenika u Europi. Podupiru se zajedničke aktivnosti istraživača poput konferencija, kratkoročnih znanstvenih razmjena i publikacija. Svaka “Akcija” ima jasne ciljeve i rezultate te je koncentrirana na jednu od tema koje je moguće financirati.

Provedba
Program ne funkcionira kao tipični istraživački program, nego podupire platforme europskih istraživača u njihovoj suradnji na određenom projektu i razmjeni enspertize. Takvi projekti nazivaju se “akcijama”. Svaka “Akcija” je zapravo mreža koja je usredotočenja na istraživački projekt koji se financira iz nacionalnih izvora u područjima koja su zanimljiva za najmanje pet tzv. COST država. U programu je otvoren poziv na koji istraživači u svakom trenutku mogu prijaviti projekt. Nakon evaluacije od strane tzv. Domain Committee, pozivaju se uspješni projekti na dostavu cjelokupnog projektnog prijedloga koji uključuje tehnički aneks. Projekti formalno počinju kada sve članice konzorcija sklopu Memorandum o razumijevanju.

Prijavitelji
Mali i srednji poduzetnici, istraživački centri, sveučilišta, agencije i udruženja.

Trajanje
Višegodišnje, a u prosjeku četiri godine.

Iznosi sufinanciranja
Do 100.000 eura.

Službena stranica: http://www.cost.eu/