Aktualno

Prijavite se na jednodnevnu edukaciju pod nazivom: Strukturni fondovi od A do Ž
  • Objavljeno:
  • 13.07.2015.

 23. srpnja 2015. godine u Zagrebu u Almeria Centru,
Ulica grada Vukovara 284, 3. kat Uredski prostori „D“, s početkom u 9:30 sati

Pristupanjem Europskoj uniji Hrvatska je ostvarila pravo korištenja potpuno novih EU fondova i znatno većih iznosa! Radi se o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima te iznosu od gotovo 12 milijardi eura do 2020. godine. Međutim, novi fondovi sa sobom donose i potpuno nova pravila pripreme i provedbe projekata, ali i nova područja ulaganja koja dosad nije bilo moguće financirati.

 Cilj edukacije je predstaviti Europske strukturne i investicijske fondove za Hrvatsku u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. u sklopu kojih ćemo prikazati sve mogućnosti ulaganja koja su na raspolaganju hrvatskim korisnicima, objasniti fondove, uvjete prijave, načine korištenja sredstava i prikazati cijeli sustav institucija koje sudjeluju u ovim procesima te rastumačiti njihovu ulogu. Ujedno ćemo prikazati koje su ključne razlike između dosad korištenog programa IPA i novih fondova te polaznicima pomoći u identifikaciji izvora financiranja njihovih projektnih ideja. Ovo je idealna edukacija za one koji znaju ponešto o strukturnim fondovima, ali bi željeli bolje razumjeti sustav i same instrumente, kao i one koji žele koristiti sredstva, a ne znaju otkud krenuti i kome se obratiti.

Edukacija je namijenjena širokom krugu polaznika, od početnika pa do postojećih korisnika sredstava iz fondova EU, koji žele razumjeti kako funkcionira sustav Europskih strukturnih i investicijskih fondova i kako financirati određene vrste projekata, a posebno:

– Osobama koje se žele upoznati s mogućnostima financiranja iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova
– Malim i srednjim poduzećima koja planiraju pripremati projekte za najavljene natječaje
– Potpornim organizacijama kao što su poduzetnički centri i razvojne agencije
– Krovnim organizacijama kao što su komore, savezi i druge organizacije
– Svim tijelima javne vlasti
– Jedinicama lokalne i područne samouprave koje žele pripremati svoje projekte
– Konzultantima koji će raditi na pripremi projektnih prijedloga
– Udrugama, medijima i drugim zainteresiranim organizacijama i drugim zainteresiranim osobama

Trening će voditi g. Niko Letilović, iz tvrtke EU PROJEKTI

Detaljne informacije o edukaciji možete pronaći u sljedećim dokumentima:

Poziv
Program
Prijavnica

Cijena edukacije iznosi 1.380,00 Kn po osobi plativo temeljem računa za predujam izdanog od strane Učilišta EU PROJEKTI. U cijenu su uključeni dostava i analiza projektnih obrazaca, održavanje edukacije i predavanja uz pripadajuće pauze za kavu i ručak, materijali u pisanoj i elektronskoj formi, materijali za praktične vježbe i stručno individualno savjetovanje tijekom edukacije  te 15% popusta na druge edukacije u organizaciji Učilišta. Polaznicima iz iste organizacije i redovitim klijentima odobravamo dodatnih 15% popusta.

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu i poslati ju na e-mail adresu: info@uep.hr. Nakon primljenog predračuna, a najkasnije do 22. srpnja 2015. potrebno je uplatiti iznos kotizacije na račun broj: HR5223400091110691294 kod PBZ d.d. uz oznaku plaćanja „Za edukaciju“ i poziv na broj predračuna

Veselimo se našem zajedničkom radu!