Aktualno

Prijavite se na jednodnevnu edukaciju: „EU fondovi u sektoru zdravstva“
  • Objavljeno:
  • 04.11.2015.

Edukacija će se održati 26. studenoga 2015. godine u Zagrebu, u Almeria Centru, Ulica grada Vukovara 284, 3. kat Uredski prostori „D“, s početkom u 9:30 sati.

Cilj edukacije je predstaviti fondove i programe EU i natječaje putem kojih je moguće financirati projekte iz sektora zdravstva. Tijekom edukacije prikazat ćemo koji su uvjeti za sudjelovanje u istima te koliki su iznosi bespovratnih sredstava na raspolaganju, a sve s naglaskom na financijsku perspektivu 2014. – 2020. Polaznicima ćemo dati konkretne savjete kako krenuti u razvoj njihovih projektnih ideja, ukazati im jesu li njihovi projekti prihvatljivi za prijavu i iz kojeg instrumenta, dati smjernice o tome kako se priprema projektna dokumentacija te pokazati na što trebaju paziti prilikom pripreme dokumentacije.

Sadržaj edukacije obuhvatit će prikaz i objašnjenje svih relevantnih informacija o dobivanju bespovratnih sredstava u sektoru zdravstva prema posebnoj metodologiji koja je karakteristična za fondove EU.

Edukacija je namijenjena:
– Organizacijama iz zdravstvenog sektora
– Malim i srednjim poduzećima koja planiraju pripremati projekte za natječaje u sektoru zdravstva
– Potpornim organizacijama
– Krovnim organizacijama kao što su komore, savezi i druge organizacije
– Svim tijelima javne vlasti
– Jedinicama lokalne i područne samouprave
– Konzultantima koji će raditi na pripremi projektnih prijedloga
– Udrugama, medijima i drugim zainteresiranim organizacijama i pojedincima

Edukaciju će voditi gđa Ariana Vela i gđa Ivana Jurišić  iz tvrtke EU PROJEKTI.

Detaljne informacije o edukaciji možete pronaći u sljedećim dokumentima:
Poziv
Program
Prijavnica

Cijena edukacije iznosi 1.380,00 Kn po osobi plativo temeljem računa za predujam izdanog od strane Učilišta EU PROJEKTI. U cijenu su uključeni dostava i analiza projektnih obrazaca, održavanje edukacije i predavanja uz pripadajuće pauze za kavu i ručak, materijali u pisanoj i elektronskoj formi, materijali za praktične vježbe i stručno individualno savjetovanje tijekom edukacije, parking te 15% popusta na druge edukacije u organizaciji Učilišta. Polaznicima iz iste organizacije i redovitim klijentima odobravamo dodatnih 15% popusta.

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu i poslati ju na e-mail adresu: info@uep.hr. Nakon primljenog računa za predujam (predračun), a najkasnije do 25. studenoga 2015. potrebno je uplatiti iznos kotizacije na račun broj: HR5223400091110691294 kod PBZ d.d. uz oznaku plaćanja „Za edukaciju“ i poziv na broj predračuna.

Za rane prijave do 13. studenoga 2015., uz uplatu do 14. studenoga 2015., odobravamo 15% popusta, kao i za naše redovite klijente i polaznike edukacija. Polaznicima iz iste organizacije odobravamo dodatnih 15% popusta.