Aktualno

Prijavite se na dvodnevni praktični trening: “Provedba projekata financiranih iz strukturnih fondova”
  • Objavljeno:
  • 24.11.2015.

Trening “Provedba projekata financiranih iz strukturnih fondova” će se održavati 10. i 11. prosinca 2015. godine u Zagrebu u Almeria Centru, Ulica grada Vukovara 284, 3. kat Uredski prostori „D“, s početkom u 9:00 sati

Pristupanjem Europskoj uniji Hrvatska je ostvarila pravo korištenja potpuno novih EU fondova i znatno većih iznosa! Radi se o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima te iznosu od gotovo 12 milijardi eura do 2020. godine. Međutim, novi fondovi sa sobom donose i potpuno nova pravila provedbe projekata koja se značajno razlikuju od pravila IPA programa te onih u programima Unije! Upravo o tim pravilima ovisi koliko će EU novca iskoristiti korisnici koji su potpisali ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Prema našem iskustvu, netom nakon potpisa ugovora, korisnici imaju najviše pitanja, počinju paničariti i brinu oko toga hoće li sve napraviti u zadanim rokovima. Upravo je zato sadržaj treninga stavljen u kontekst provedbe projekta tako da se simuliraju obveze korisnika od trenutka potpisa ugovora pa sve do kraja provedbe projekta te je koncipiran na trojnoj formuli 3P formuli (Pregled – Papirologija – Praksa) koja osigurava da polaznici saznaju što su im obveze, vide koje obrasce moraju koristiti i izvježbaju pripremu tih obrazaca, a sve na primjeru dvaju projekata koji su financirani strukturnim fondovima – jedan iz Europskog fonda za regionalni razvoj i jedan iz Europskog socijalnog fonda.

Praktični trening „Provedba projekata financiranih iz strukturnih fondova! Ima tri cilja kako slijedi:

1. PREGLED – Taksativno nabrojati i predstaviti polaznicima sve promjene u provedbi projekata koje su se dogodile prelaskom na Europske strukturne i investicijske fondove i opisati sve njihove ugovorne obveze
2. PAPIROLOGIJA – Predstaviti i detaljno pojasniti novu dokumentaciju za provedbu projekata.
3. PRAKSA – Obučiti polaznike da praktično provode projekte na primjeru poduzetničkog projekta (Europski fond za regionalni razvoj) i primjeru tzv. soft projekta (Europski socijalni fond) kroz izradu svih ključnih provedbenih dokumenata i simulaciju svih postupaka.

Teme koje obrađujemo praktičnim treningom kronološki su posložene tako da prate proces provedbe projekta od trenutka potpisa ugovora, čime polaznike stavljamo u situaciju u kojoj će se zaista i naći kada započnu provoditi svoje projekte, a izabrane su zato što predstavljaju najvažnije fokus točke u samoj provedbi projekata. To su:

TEMA 1 – Što nakon potpisa ugovora?
TEMA 2 – Kako provesti javnu nabavu i ne izgubiti novac?
TEMA 3 – Kako napisati izvještaj i što je s dotokom novca?
TEMA 4 – Kako provesti projekt prema planu i što ako trebam napraviti izmjenu?

Trening je namijenjen širokom krugu polaznika, od početnika pa do postojećih korisnika sredstava iz fondova EU, koji žele naučiti kako praktično provesti projekte financirane iz strukturnih fondova.

Trening će voditi gđa Ariana Vela i gđa Ivana Jurišić iz tvrtke EU PROJEKTI.

Da bi ste bili sigurni zašto odabrati baš nas, ovdje vam donosimo samo mali dio naših referenci i iskustava naših cijenjenih polaznika dosadašnjih edukacija.

Detaljne informacije o edukaciji možete pronaći u sljedećim dokumentima:
- Poziv
- Prijavnica

Cijena treninga iznosi 2.500,00 Kn po osobi plativo temeljem predračuna izdanog od strane Učilišta EU PROJEKTI. U cijenu su uključeni održavanje treninga uz pripadajuće pauze za kavu i ručak, materijali u pisanoj i elektronskoj formi, materijali za praktične vježbe i stručno individualno savjetovanje tijekom edukacije te 15% popusta na druge edukacije u organizaciji Učilišta. Polaznicima iz iste organizacije i redovitim klijentima odobravamo dodatnih 15% popusta. Napominjemo da se PDV ne obračunava temeljem istoimenog Zakona.

Ukoliko se želite prijaviti, ispunite prijavnicu i pošaljite istu na e-mail adresu info@uep.hr.

Za sva dodatna pitanja, nazovite na 01 5534 878 ili posjetite našu internetsku stranicu www.uep.hr!

Vidimo se!