Aktualno

Prijavite se na dvodnevni praktični trening: „Priprema projekata iz strukturnih fondova“
  • Objavljeno:
  • 21.09.2015.

Prijavite se na praktični trening „Priprema projekata iz strukturnih fondova“ koji će se održati 13. i 14. listopada 2015. godine u Zagrebu u Almeria Centru,  Ulica grada Vukovara 284, 3. kat Uredski prostori „D“, u trajanju od 9:00 – 17:00 sati!

Cilj treninga je pomoći polaznicima da svladaju nova pravila pripreme projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz praktičan rad, uz pomno pripremljene materijale i vježbe. Polaznici će raditi na praktičnim primjerima, imat će prilike razviti vlastiti projekt te saznati koje metode koriste iskusni konzultanti pri pripremanju projekata, a radit će prema novim obrascima i na novoj metodologiji.

Trening se sastoji od dvije faze:
1. FAZA – Priprema polaznika u trajanju od dva dana (polaznici se samostalno pripremaju)
Svaki polaznik treninga dobit će set dokumentacije koju je nužno svladati kako bi se kvalitetno pripremili za sudjelovanje u radu.

2. FAZA – Provedba treninga na temelju praktičnih vježbi u trajanju od dva dana
Na temelju proučenih materijala u prvoj fazi treninga, polaznici će započeti s pripremom projektnog prijedloga, odnosno radit će na svladavanju metodologije potrebne za kvalitetnu pripremu projektnih prijedloga prema ESF metodologiji, a posebice na:

– Metodologiji pripreme projekta
– Novim obrascima za prijavu (Upute za prijavitelje, Obrazac A, obrazac B i popratna dokumentacija)
– Novim kriterijima vrednovanja projekata
– Novim pravilima koja se odnose na prihvatljivost troškova i načinu njihova prikazivanja

Polaznici će dijelove projektnog prijedloga razrađivati na konkretnim primjerima te će učiti na temelju dobre prakse uspješnih konzultanata koji će im dati smjernice i s njima podijeliti trikove koji će njihov projektni prijedlog učiniti još boljim. Očekuje se da će nakon ovog modula polaznici biti u stanju samostalno napisati projektni prijedlog za konkretan projekt, slijedeći upute i pravila Europske komisije za navedene procedure.

Specifične inovacije koje ovaj trening uvodi su:
– Priprema konkretnog primjera na kojemu će se raditi i vježbati
– Rad na pravom natječaju iz strukturnih fondova i pravoj prijavnoj dokumentaciji
– Korištenje konkretne natječajne dokumentacije
– Predavanja i vježbe na primjerima
– Objašnjavanje dobivenih rezultata u praktičnim koracima
– Rad na računalu koje omogućuje veću efikasnost
– Analiza pripremljenih projektnih prijedloga
– Izrada e-uputa za poboljšanje projektnih prijedloga

Detalje o edukaciji možete pronaći u sljedećim dokumentima:
Program
Prijavnica
Što su drugi rekli o nama?

Cijena treninga iznosi 2.750,00 Kn plativo temeljem računa za predujam izdanog od strane Učilišta EU PROJEKTI. PDV se ne obračunava na gore navedenu cijenu. Polaznicima iz iste organizacije,  redovitim klijentima i članovima UEP ALUMNI KLUBA odobravamo 15% popusta.

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu i poslati ju na e-mail adresu: info@uep.hr. Nakon primljenog računa za predujam, potrebno je uplatiti iznos kotizacije na račun broj: HR5223400091110691294 kod PBZ d.d. uz oznaku plaćanja „Za trening“ i poziv na broj predračuna. Polaznici će račun dobiti nakon završetka treninga.