Aktualno

Pratite konferenciju “EU fondovi u 2017. godini – Iskorištenost sredstava i studije slučaja o pripremi i provedbi infrastrukturnih projekata” putem prijenosa uživo
  • Objavljeno:
  • 28.06.2017.


U slučaju poteškoća, prijenos možete pratiti na sljedećoj stranici Carneta.

NAPOMENA: molim vas da prilikom pregleda NE koristite internetski preglednik Mozilla Firefox zbog mogućih poteškoća.

 

Poštovani/e polaznici/e, klijenti/ice, suradnici/e,

izuzetno nam je zadovoljstvo pozvati vas da putem live stream-a pratite našu petu godišnju konferenciju o fondovima EU pod nazivom:

“EU fondovi u 2017. godini – Iskorištenost sredstava i studije
slučaja o pripremi i provedbi infrastrukturnih projekata”

koja će se održati u četvrtak, 29. lipnja 2017. godine, u Velikoj dvorani Almeria centra na adresi Ulica grada Vukovara 284 u Zagrebu u trajanju 9:30 – 15:00 sati.

Cilj konferencije je predstaviti iskorištenost EU sredstava u financijskom razdoblju 2014.-2020. po svim operativnim programima te se osvrnuti na realizaciju objava iz godišnjih planova objava poziva na dostavu projektnih prijedloga. Na konferenciji će biti predstavljene tri studije slučaja pripreme i provedbe infrastrukturnih projekata financiranih iz fondova EU, od kojih se posebno ističe studija slučaja projekta Cestovno povezivanje južne Dalmacije koji je nedavno odobrila Europska komisija, kao najveći EU financirani projekt u Republici Hrvatskoj. Ove će studije, koje uključuju primjere privatnih i javnih investicija, pokazati kako pristupiti svim aspektima pripreme, na što treba paziti i kako rješavati probleme koji se pojavljuju u postupku pripreme i provedbe.

Na konferenciji će izlagati stručnjaci iz sektora EU fondova u Republici Hrvatskoj, a ovu priliku ćemo iskoristiti i za dodjelu diploma polaznicima Učilišta EU PROJEKTI koji su uspješno završili program obrazovanja za Voditelja pripreme i provedbe EU projekata.

Konferenciju organizira konzorcij partnera: EU PROJEKTI Obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge, Institut za razvoj poduzetništva i europske projekte – IRPEU, Učilište EU PROJEKTI, ustanova za obrazovanje odraslih i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj. Konferencija je sufinancirana iz proračuna Grada Zagreba.

Program konferencije pronađite na sljedećoj poveznici.