Aktualno

Prijavite se na trening: Praktični koraci u pripremi projekata u sektoru ruralnog razvoja
  • Objavljeno:
  • 16.02.2016.

Zagreb, 24. i 25. veljače 2016.g. (9:30 – 16:30 sati)
Poslovni centar Almeria, Ulica grada Vukovara 284, Zgrada D, 3. kat

Cilj treninga je pomoći polaznicima da pripreme najvažnije dokumente potrebne za prijavu projekata u segmentu ruralnoga razvoja – poslovni plan i ekonomsko-financijsku analizu, kao i pokazati primjer pravilno ispunjene projektne dokumentacije, uključujući i sekundarnu nabavu. Na treningu će se raditi na izradi ovog dokumenta na temelju praktičnog primjera i vježbi u grupama, a sve kroz simulaciju rada konzultanta i klijenta i uz raspravu polaznika.

Rad na treningu bit će koncentriran na prikaz konkretnog primjera iz prakse, zadavanje praktičnih zadataka i rješavanje istih uz pomoć trenera. Polaznici će sve materijale dobiti i na CD-u. Maksimalni broj polaznika po grupi jest 15.

Tijekom sudjelovanja na treningu polaznici će saznati sve o pripremi projekata u segmentu ruralnoga razvoja s naglaskom na sljedeće teme:
• Dokumentacija potrebna za prijavu projekta
• Podaci koje je potrebno prikupiti kako bi se pristupilo pripremi dokumentacije
• Kriteriji za ocjenu prihvatljivosti ulaganja i prijavitelja
• Pitanje iznosa sufinanciranja koji je moguće dobiti te osiguranje vlastitog udjela u financiranju
• Detaljan sadržaj narativnog i financijskog dijela poslovnog plana uz obrazloženja i konkretne primjere iz prakse
• Aspekti ekonomsko-financijske analize projekta, konkretni primjeri i praktične vježbe
• Procedure javne nabave u okviru projekata u ruralnome razvoju
• Sustav AGRONET i načini pripreme projekta
• Praktični problemi u pripremi projekata i kako ih riješiti (rasprava)

Trening se sastoji od dvije faze:

FAZA I – Priprema polaznika za polaženje treninga
Svaki polaznik treninga dobit će set dokumentacije koju je nužno svladati kako bi se kvalitetno pripremili za sudjelovanje u radu. Procijenjeno vrijeme za svladavanje dostavljenih materijala jesu dva do tri radna dana.

FAZA II – Provedba treninga na temelju praktičnih vježbi
Na temelju proučenih materijala u prvoj fazi treninga, polaznici će započeti s pripremom konkretnog proslovnog plana uz praktične vježbe i primjere iz prakse. Ova faza traje dva dana tijekom kojih se prvi dan radi na pripremi narativnog dijela poslovnog plana, a idući dan na pripremi ekonomsko-financijske analize te cjelokupne projektne prijave.

Trening će voditi gđa Ariana Vela iz tvrtke EU PROJEKTI i g. Egon Mudrinić konzultant i predavač Učilišta EU PROJEKTI

Detalje o treningu možete pronaći u sljedećim dokumentima:
Poziv
Program
Prijavnica

Cijena edukacije iznosi 2.750,00 Kn, plativo temeljem predračuna izdanog od strane Učilišta EU PROJEKTI. U cijenu su uključeni održavanje treninga uz pripadajuće pauze za kavu i ručak, materijali u pisanoj i elektronskoj formi, materijali za praktične vježbe i stručno individualno savjetovanje tijekom edukacije te 15% popusta na druge edukacije u organizaciji Učilišta. Polaznicima iz iste organizacije i redovitim klijentima odobravamo dodatnih 15% popusta. Napominjemo da se PDV ne obračunava temeljem istoimenog Zakona. Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu i poslati ju na e-mail adresu: info@uep.hr. Nakon primljenog predračuna, potrebno je uplatiti iznos kotizacije na račun broj: HR5223400091110691294 kod PBZ d.d. uz oznaku plaćanja „Za edukaciju“ i poziv na broj predračuna.