Aktualno

Povećana alokacija za Inicijativu za zapošljavanje mladih
  • Objavljeno:
  • 24.01.2018.

Temeljem postignutog dogovora u okviru revizije višegodišnjeg financijskog okvira, Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost Europske komisije (DGEMPL) 9. listopada 2017. godine izvijestila je nadležna tijela državne uprave Republike Hrvatske o povećanju alokacije za Inicijativu za zapošljavanje mladih (IZM).

Ukupna dodijeljena sredstva za Hrvatsku za IZM-a u razdoblju od 2014. – 2020. iznose 101.295.052. EUR. Udio nove alokacije za razdoblje od 2017. – 2020. iznosi 35.117.908 EUR.

Zbog dodatne alokacije sredstva za IZM napravljene su manje tehničke prilagodbe Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. u okviru Prioritetne osi 1, Investicijskog prioriteta 8.ii, Specifičnog cilja 8.ii.1 (IZM) Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih (IZM) na tržište rada i Specifičnog cilja 8.ii.1 (ESF) Povećanje zapošljavanja i integracije dugotrajno nezaposlenih iz NEET skupine na tržište rada i za sve iz NEET skupine od 2019. godine.

Predložene izmjene dostavljene su Odboru za praćenje OPULJP-a koji ih je usvojio 6. studenoga 2017. godine nakon čega je OPULJP službeno podnesen na usvajanje Europskoj komisiji 8. studenoga 2017. godine.

Dana 18. prosinca 2017. godine donesena je Provedbena Odluka Komisije o izmjeni Provedbene odluke C(2014)10150 o odobravanju određenih elemenata operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.” za potporu iz Europskog socijalnog fonda i posebnih sredstava dodijeljenih za Inicijativu za zapošljavanje mladih u okviru cilja „Ulaganje u rast i radna mjesta” u Hrvatskoj.

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ možete preuzeti OVDJE.

Izvor: http://www.esf.hr