Aktualno

POSEBNA PONUDA: priprema natječajne dokumentacije i revizija izrađenih obrazaca za natječaje u sklopu Vinske omotnice
  • Objavljeno:
  • 23.10.2014.

S obzirom na veliki interes i skoro otvaranje natječaja za dvije mjere iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. (Vinska omotnica), izradili smo posebnu ponudu za pripremu natječajne dokumentacije, kao i reviziju već izrađenih obrazaca.

S obzirom na iskazane potrebe, nudimo Vam dvije varijante savjetovanja: prvu čini priprema projektne dokumentacije koja uključuje inicijalni sastanak s klijentom, provjeru sposobnosti prijave na natječaj, analizu dokumentacije dostavljene od strane klijenta, pripremu dokumentacije i obrazaca, itd. Također, kao drugu varijantu, nudimo reviziju gotovog projekta koja uključuje analizu elektroničke verzije dokumenata te izradu i dostavu komentara u elektroničkom obliku.

Usluge savjetovanja pružat će naši stručnjaci Ariana Vela i Egon Mudrinić. Ariana Vela jedna je od vodećih hrvatskih konzultantica za EU fondove, strateško planiranje, pripremu i provedbu projekata. Posjeduje desetogodišnje iskustvo rada na projektima financiranim fondovima Europske unije. Egon Mudrinić posjeduje dugogodišnje iskustvo u poslovnom savjetovanju, javnoj nabavi te ekonomskim analizama koje je stjecao u renomiranim privatnim tvrtakama i Agenciji za plaćanja u poljoprivredi. Kao predavač sudjelovao je u nizu stručnih edukacija vezanih za pripremu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova s naglaskom na program IPARD.

Detaljne informacije o posebnoj ponudi možete pronaći na linku niže, a za sve upite i informacije možete nam se obratiti na adresu elektroničke pošte: martin@eu-projekti.com ili na broj telefona 01/5534-878.

Posebna ponuda – vinska omotnica