EU fondovi - IPA

Popis nadležnih institucija za IPA program
  • Objavljeno:
  • 07.10.2012.

Ovdje možete naći popis institucija koje su nadležne za natječaje u IPA programu i njihove internetske stranice:

IPA I: Pomoć u tranziciji i jačanje institucija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – http://www.mrrfeu.hr/
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) – http://www.safu.hr/

IPA II: Prekogranična suradnja

IPA II: Prekogranična suradnja Mađarska – Hrvatska – http://www.hu-hr-ipa.com/hr/

IPA II: Prekogranična suradnja Slovenija – Hrvatska – http://www.si-hr.eu/start_hr/

IPA II: Prekogranična suradnja Hrvatska – Bosna i Hercegovina – http://www.cbc-cro-bih.net/index.php?lang=hr

IPA II: Prekogranična suradnja Hrvatska – Crna Gora – http://www.cbccro-mne.org/hr/prekogranini-program-hrvatska-crna-gora.html

IPA II: Prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija – http://www.croatia-serbia.com/index.php?lang=hr

IPA II: Jadranska prekogranična suradnja – http://www.adriaticipacbc.org/

IPA II: Program Mediteran – http://www.programmemed.eu/

IPA II: Program za jugoistočnu Europu – http://www.southeast-europe.net/hu/

IPA III: Regionalni razvoj

IPA IIIa: Promet

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – http://www.mppi.hr/

IPA IIIb: Okoliš

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode – http://www.mzoip.hr/
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp
Hrvatske vode – http://www.voda.hr/Default.aspx

IPA IIIc: Regionalna konkurentnost – http://www.regionalna-konkurentnost.hr/hr/

Ministarstvo poduzetništva i obrta – http://www.minpo.hr/

IPA IV: Razvoj ljudskih potencijala

HZZ – Hrvatski zavod za zapošljavanje – http://www.hzz.hr/
ASOO – Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – http://www.aoo.hr/

IPA V: Ruralni razvoj (IPARD)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – http://www.apprrr.hr/