Aktualno

Pogledajte kako su Hrvatska i ostale članice EU iskoristile sredstva iz programa HORIZON 2020!
  • Objavljeno:
  • 01.12.2016.

Posljednjih se desetak godina u medijima često pojavljuje i spominje sintagma ,,iskorištavanje sredstava Europske Unije“. Istina jest da nakon pridruživanja Hrvatske Europskoj Uniji, na raspolaganju su višestruko uvećani iznosi od onih u pretpristupnom razdoblju. Međutim, moguće je i uočiti da se spomenuto češće odnosi na sredstva ESI fondova, pritom marginalizirajući značaj i mogućnosti koje nude brojni programi Europske Unije u financijskom razdoblju 2014. – 2020.
Horizon 2020 (Obzor 2020) je program Europske Unije usmjeren na istraživanje i razvoj, a za provedbu programa u financijskoj perspektivi 2014. – 2020. osiguran je proračun u iznosu od 78,6 milijardi eura.
S obzirom na kapacitete i predispozicije u sektoru istraživanja i razvoja Ujedinjeno Kraljevstvo i Njemačka prednjače u iznosu iskorištenih sredstava sa više od milijardu eura, odnosno oko 20% sredstava ukupno iskorištenih dosad. S manjim, ali značajnim iznosima ih slijede Belgija, Nizozemska, Francuska, Španjolska, Italija… Za očekivati je da će i dalje ove ,,stare članice“ biti one koje će najviše iskoristiti ponuđena sredstva iz programa.
Prema pokazatelju iskorištenosti sredstava iz Horizon-a Hrvatska, sa iskorištenih oko 12 milijuna eura, nalazi se na začelju liste zemalja članica. Međutim, u obzir je potrebno uzeti činjenicu da je Hrvatsku potrebno uspoređivati sa zemljama Europske Unije sličnijeg stupnja razvoja i sličnih obilježja gospodarstva.
Prema tome, kao što je vidljivo iz sljedećeg grafikona, među izdvojenih deset ,,tranzicijskih gospodarstava“ Europske Unije Hrvatska se nalazi na petom mjestu prema iznosu iskorištenih sredstava iz programa Horizon 2020. S obzirom na gospodarski rast Poljske i Češke posljednjih godina, pozicija Hrvatske među ,,odabranima“ se čini povoljnijom. Više zabrinjava činjenica da je, s obzirom na sličnosti gospodarstava, susjedna Slovenija iskoristila oko 2,5 puta više sredstava iz programa, a Estonija skoro 2 puta više.

slika

Projektni prijedlog u programu Obzor 2020. mogu prijaviti: fakulteti, sveučilišta, znanstveno-istraživački centri ili instituti, mikro i mala i srednja poduzeća, velike kompanije, javne ustanove, civilne udruge – sve organizacije koje imaju pravnu osobnost. Tri su prioritetna područja Programa Horizon2020:
• izvrsna znanost,
• industrijsko vodstvo,
• društveni izazovi.

U tablici je prikazan do sada iskorišten iznos sredstava iz programa Horizon 2020 u zemljama članicama. Države visokog stupnja razvoja u Europskoj Uniji su one koje su iskoristile najviše sredstava iz ovoga programa. Te zemlje su ujedno i one koje ulažu najveći udio BDP-a u sektor istraživanja i razvoja, s najrazvijenijim znanstveno – istraživačkim centrima i institutima i obrazovnim ustanovama u EU, sjedišta velikih kompanija.

tablica

Sve države članice imaju svoje politike istraživanja i programe financiranja, ali postoje mnoga ključna pitanja koja se najbolje mogu riješiti zajedničkim radom – zbog toga se istraživanje i inovacije financiraju i na razini EU-a. Često spominjanja je problem hrvatskog gospodarstva niska razina ulaganja u sektor istraživanja i razvoja. Hrvatska ulaže manje od 1% BDP-a u navedeni sektor, što je daleko ispod prosjeka EU.

S obzirom na sve navedeno, moguće je zaključiti da postoji još puno prostora, ali i vremena za iskorištavanje sredstava ovog programa za projekte koji bi Hrvatskoj mogli omogućiti značajne napretke na područjima često naglašene važnosti za održivost hrvatskog gospodarstva. Također, navedeno je moguće protumačiti kao još jedan od signala za potrebu unaprjeđenja obrazovnog i znanstveno – istraživačkog sektora u Republici Hrvatskoj. Preostalo je vidjeti konačno stanje poslije 2020. godine.