Aktualno

Pitaj konzultanta – Ivana Rukavina Halilagić
  • Objavljeno:
  • 31.03.2017.

SASA5574x

U rubrici „Pitaj konzultanta“ odgovaramo na Vaša pitanja na temu EU fondova. Slijede pitanja vezana uz poziv „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“, a odgovor na njih daje konzultantica tvrtke EU PROJEKTI gđa. Ivana Rukavina Halilagić.

PITANJA:

Ustanova smo za obrazovanje odraslih te smo zainteresirani za prijavu na poziv „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“. Imamo nekoliko pitanja vezano uz prethodno navedeni Poziv:

1. Tko su prihvatljivi partneri i koliko možemo imati partnera?

2. Koji je odnos teorijskog i praktičnog djela programa osposobljavanja te koliki je minimalni ukupni broj sati trajanja programa?

3. Može li se u sklopu prihvatljivih aktivnosti izraditi studijski program koji će nakon završetka projekta provoditi prijavitelj?

4. Koliki je najviši iznos bespovratnih sredstava koji možemo dobiti za projekt?

ODGOVORI: 

1. Prihvatljivi partneri na projektu mogu biti:

- udruge;
- ustanove za obrazovanje odraslih, ali samo one koje imaju registriranu djelatnost obrazovanja odraslih sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih;
- poslodavci/gospodarski subjekti (trgovačko društvo, obrt, zadruga, trgovac pojedinac, javna ustanova) pod uvjetom da su registrirani  za obavljanje gospodarske djelatnosti u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva;
- regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Projektno partnerstvo u projektu može činiti najviše 5 pravnih osoba (prijavitelj i 4 projektna partnera).

2. Programi osposobljavanja i/ili usavršavanja sastoje se od teorijskog i praktičnog dijela programa, s naglaskom na praksu – minimalno 70% od ukupnog broja sati trajanja programa mora se odnositi na praktični dio osposobljavanja. Ukupni broj sati trajanja programa ne smije biti manji od 120 sati.

3. Izrada studijskog programa nije prihvatljiva aktivnost. Uz izradu studijskog programa navodim i ostale neprihvatljive aktivnosti:
– aktivnosti koje su u potpunosti ili uglavnom usmjerene na individualna sponzorstva za sudjelovanje na radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima;
– aktivnosti koje su u potpunosti ili uglavnom usmjerene na individualne školarine za studij ili tečajeve;
– aktivnosti koje su u potpunosti ili uglavnom usmjerene na organizaciju konferencija ili kongresa;
– aktivnosti koje stvaraju prihode;
– aktivnosti koje ne doprinose ciljevima ovog poziva;
– aktivnosti koje su započele prije datuma potpisa ugovora o bespovratnim sredstvima;
– radionice, seminari, konferencije, kongresi i drugi oblici usavršavanja povezanih s upravljanjem projektom i administracijom.

4. Ukupnu vrijednost projekta čine prihvatljivi i neprihvatljivi troškovi. Budući da intenzitet potpore iznosi 100%, odnosno da će se financirati 100% prihvatljivih troškova, najviše možete dobiti 2.000.000,00 HRK.

Više informacija o navedenom natječaju možete pronaći ovdje.