Aktualno

Pitaj konzultanta – Ivana Rukavina Halilagić
  • Objavljeno:
  • 17.03.2017.

U rubrici „Pitaj konzultanta“ odgovaramo na Vaša pitanja na temu EU fondova. Slijede pitanja vezana uz poziv „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja“, a odgovor na njih daje konzultantica tvrtke EU PROJEKTI gđa. Ivana Rukavina Halilagić.

Udruga smo zainteresirana za prijavu na poziv “Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja”.

1. Koji su uvjeti prihvatljivosti prijavitelja?

2. U kojem elementu proračuna možemo prikazati savjetovanje pri pisanju projektnog prijedloga?

3. Mogu li studenti koji sudjeluju u provedbi projekta ujedno biti i volonteri u kasnijim fazama provedbe projekta?

4. Možemo li za potrebe provođenja projektnih aktivnosti unajmiti i urediti prostor ili je obvezno projektne aktivnosti provoditi u prostoru koji je u vlasništvu prijavitelja i/ili partnera?

1. Prihvatljivi prijavitelj je organizacija civilnog društva koja mora ispuniti sljedeće uvjete:

A) biti pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:

- udruga (pravna osoba osnovana sukladno Zakonu o udrugama);

- zaklada;

- socijalna zadruga;

- ustanova;

- pravna osoba vjerske zajednice;

B) svojim se aktom opredijelila da djeluje u području pružanja usluga od općeg interesa (razvoj volonterstva; odgoj i obrazovanje; zdravstvene usluge, socijalna skrb; zaštita okoliša; borba protiv korupcije; suzbijanje diskriminacije; razvoj lokalne zajednice; razvoj filantropije i dr.);

C) biti organizacija registrirana najmanje 1 godinu od dana podnošenja projektnog prijedloga;

D) biti organizacija koja u svojem temeljnom aktu ima utvrđeno neprofitno djelovanje i registrirana je kao neprofitna organizacija što znači da je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje;

E) biti organizacija registrirana za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj;

F) ima dostatne financijske, stručne, iskustvene i provedbene kapacitete za provedbu projekta u suradnji s partnerima;

G) nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku zatvaranja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;

H) nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora;

I) imati plaćene sve poreze i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjele za plaćanje.

2. Savjetovanje pri pisanju projektnog prijedloga nije prihvatljivi trošak jer nije nastao u okviru projekta. Prihvatljivi izdaci su oni koji, pored ostalih ispunjavaju i ovaj opći uvjet: povezani su s projektom i nastali u okviru projekta za koje je preuzeta obveza ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava.

3. Studenti koji će u jednoj fazi provedbe projekta biti sudionici projektnih aktivnosti kao pripadnici ciljane skupine, mogu biti i volonteri u kasnijim fazama provedbe projekta, ako je u projektnom prijedlogu predviđeno kako će ti studenti sudjelovati i u određenim volonterskim aktivnostima i ako za te volontere postoji predviđeni opis volonterskog mjesta, ugovori o volontiranju sklopljeni u pisanom obliku i evidencija sati volontera.

4. Za potrebe provođenja projektnih aktivnosti moguće je unajmiti prostor. Trošak najma je prihvatljiv izravni trošak ukoliko se radi o provedbi aktivnosti sadržajno izravno vezanih uz ostvarenje ciljeva Poziva, odnosno prihvatljiv neizravni trošak ukoliko se unajmljeni prostor koristi za upravljanje projektom.

Troškovi uređivanja i adaptacijskih radova unajmljenog prostora nisu prihvatljivi trošak.

Troškovi nabave opreme i troškovi adaptacijskih radova mogu biti prihvatljivi kao izravni troškovi, ali u tom slučaju trošak uređenja i adaptacije je prihvatljiv ako se odnosi na prostor koji je u vlasništvu prijavitelja i/ili partnera, odnosno u vlasništvu je Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i za koji prijavitelj i/ili partner ima ugovor o korištenju prostora za razdoblje koje nije kraće od 3 godine.

Više informacija o navedenom natječaju možete pronaći ovdje.