Aktualno

Pitaj konzultanta – Ivana Rukavina Halilagić
  • Objavljeno:
  • 27.10.2017.

ivana500xne--to1

U rubrici „Pitaj konzultanta“ odgovaramo na vaša pitanja na temu EU fondova. Slijede pitanja vezana uz mogućnost financiranja mikro, malih i srednjih poduzeća u 2017.g., a odgovor na njih daje konzultantica tvrtke EU PROJEKTI gđa. Ivana Rukavina Halilagić.

PITANJE:
Mala smo tvrtka sa 15 zaposlenih i bavimo se proizvodnjom namještaja. Želimo nabaviti novi stroj koji nam je neophodan za povećanje proizvodnih kapaciteta, kao i softver za unaprjeđenje poslovnih procesa. Zanima nas na koje pozive se do kraja 2017.g. možemo prijaviti.

ODGOVOR:
Pozivi koji se otvaraju unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. namijenjeni su, između ostalih, mikro, malim i srednjim poduzetnicima te se unutar Prioritetne osi 3 Poslovna konkurentnost, potencijalno može sufinancirati nabava opreme. U indikativnom godišnjem planu Poziva na dostavu projektnih prijedloga sufinanciranih iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za 2017.g. su predviđena dva Poziva u kojima su prihvatljivi prijavitelji mala poduzeća i u kojima je prihvatljiva aktivnost ulaganja u opremu. Kod navedenih poziva nisu poznati točni kriteriji prihvatljivosti prijavitelja, kao ni detaljno razrađene prihvatljive aktivnosti, niti troškovi. Otvaranjem poziva i objavom natječajne dokumentacije znat ćemo sve kriterije prihvatljivosti.

U nastavku je dan sažetak Poziva prema navedenom indikativnom godišnjem planu:

1. NAJAVA: KOMPETENTNOST I RAZVOJ MSP-ova – faza II

Cilj Poziva: Ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa, roba i usluga, održavanjem i povećanjem zaposlenosti, dodane vrijednosti, prodaje na inozemnim tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.

Prihvatljivi prijavitelji:
- Mali i srednji poduzetnici

Prihvatljive aktivnosti:
- Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju/rekonstrukciju i opremanje nove ili održavanje i opremanje postojećih proizvodnih kapaciteta te posljedično podizanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu.

Indikativni iznos bespovratnih sredstava: 216.652.430,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore: 35-45%

Indikativan datum objave Poziva:  studeni 2017.g.

Trenutačno je otvoreno e-savjetovanje o nacrtu uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a”, gdje se možete aktivno uključiti u savjetovanje te dostave svoje primjedbe i prijedloge uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja. E-savjetovanju možete pristupiti pomoću ove poveznice.

2. NAJAVA: POVEĆANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a PUTEM IKT-a – faza II

Cilj Poziva: Doprinos rješavanju identificiranih slabosti vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima u malim i srednjim poduzećima s ciljem jačanja njihove tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti.

Prihvatljivi prijavitelji:
- Mali i srednji poduzetnici

 Prihvatljive aktivnosti:
- Softversko unapređenje poslovanja MSP uvođenjem IKT u poslovanje kroz: web stranice, BI software, CRM, arhiviranje, upravljanje poslovninm procesima i dokumentima, e-commerce i sl.

Indikativni iznos bespovratnih sredstava: 15.200.000,00 HRK

Indikativni intenzitet potpore: 45 – 85%

Indikativan datum objave Poziva: prosinac 2017.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge javite se na info@eu-projekti.com