Aktualno

Savjetovanje: Jačanje kapaciteta OCD-a za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja
  • Objavljeno:
  • 18.10.2017.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske provodi javno savjetovanje o nacrtu ključnih elemenata ESF Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – faza 1“. Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali  2014. – 2020., a cilj je osnažiti doprinos organizacija civilnog društva u odgoju i obrazovanju djece za aktivne i odgovorne građane.

Poziv će biti namijenjen:
- udrugama; osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17)
– zakladama; osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama (NN 36/95, 64/01).

Partneri mogu biti:
- ustanove osnovane sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08; 86/09; 92/10; 105/10; 90/12; 5/12; 16/12; 86/12; 126/12; 94/13; 152/14; 7/2017)
– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu. U provedbi projekta mora biti najmanje jedna udruga (neovisno je li u ulozi prijavitelja ili partnera).

Prihvatljive projektne aktivnosti:
- jačanje stručnih kapaciteta i opremanje udruga za provedbu programa neformalnog obrazovanja u području građanskog odgoja i obrazovanja
– razvoj i provedba programa edukacije/treninga učitelja i nastavnika u području građanskog odgoja i obrazovanja
– aktivnosti razmjene iskustava između učitelja i nastavnika u području građanskog odgoja i obrazovanja
– izrada i provedba programa građanskog odgoja i obrazovanja namijenjenog učenicima koji uključuje participativne metode
– razvoj metodologije praćenja i vrednovanja programa građanskog odgoja i obrazovanja
– izrada priručnika, udžbenika i stručne literature u području građanskog odgoja i obrazovanja
– podizanje javne svijesti o važnosti tema koje se odnose na građanski odgoj i obrazovanje

Za dodjelu u okviru ovog Poziva raspoloživo je 27.000.000,00  HRK.

Pozivaju se svi zainteresirani da se aktivno uključe u savjetovanje te dostave svoje primjedbe i prijedloge uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanja.

Savjetovanje je otvoreno do 2. studenog 2017.

Dokumentu možete pristupiti putem ove poveznice.

Izvor: https://esavjetovanja.gov.hr/