Aktualno

Otvoreno e-Savjetovanje: “Jačanje poslovanja za društveno poduzetništvo – faza I.”
  • Objavljeno:
  • 02.01.2018.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava provodi javno savjetovanje o ključnim elementima Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje poslovanja za društveno poduzetništvo – faza I.”. Poziv je planiran u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 20174. – 2020.

Opći cilj Poziva: ojačati kapacitete postojećih i novih društvenih poduzeća.

Specifični ciljevi Poziva:
- unaprijediti znanja i vještine zaposlenika i članova novih i postojećih društvenih poduzeća putem specijaliziranih oblika osposobljavanja i obrazovanja
– podupirati poslovanje novih i postojećih društvenih poduzeća
– stvoriti nova radna mjesta u društvenim poduzećima
– povećati vidljivost društvenog poduzetništva putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika.

Prihvatljivi prijavitelji:
- Skupina 1: postojeća društvena poduzeća
– Skupina 2: pravni entiteti koji svoje poslovanje žele ili transferirati na društveno poduzetništvo ili započeti poslovanje prema društveno poduzetničkim principima (mikro, mala, srednja poduzeća, udruge ili zadruge), odnosno provedbom projekta planiraju obavljati gospodarsku djelatnost i postati društveni poduzetnici.

Prihvatljivi partneri: poduzetničke potporne institucije koje su uvrštene u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture (razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni inkubatori, poduzetnički akceleratori, poslovni parkovi, znanstveno-tehnološki parkovi, centri kompetencije).

Prihvatljive aktivnosti:
Skupina 1:
– upravljanje projektom i administracija
– jačanje kapaciteta zaposlenika postojećih društvenih poduzeća kroz programe osposobljavanja i usavršavanja (unapređenje profesionalnih i menadžerskih vještina, tehničkog znanja, prodajnih vještina, marketinga i računovodstva, razvoj proizvoda i usluga)
– otvaranje novih radnih mjesta  u postojećim društvenim poduzećima
– sudjelovanje na sajmovima / izložbama
– razvoj i unapređenje poslovanja društvenih poduzeća, razvoj proizvoda i usluga
– promidžba i vidljivost
Skupina 2:
– upravljanje projektom i administracija
– izrada poslovnih ideja, planova i drugih pravnih akata u cilju transformacije Korisnika u društveno poduzeće
– obrazovne aktivnosti (prijenos dobre prakse putem seminara, radionica, studijskih putovanja, izobrazba zaposlenika/članova o poslovanju i razvoju društvenog poduzetništva)
– informativne aktivnosti u području društvenog poduzetništva (organizacija i sudjelovanje na konferencijama o temama koje su relevantne za društveno poduzetništvo, organizacija i sudjelovanje na sajmovima, informiranje javnosti, umrežavanje dionika)
– promidžba i vidljivost.

Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 40.010.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava:
Skupina 1 – 800.000,00 HRK
Skupina 2 – 400.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava:
Skupina 1 –  2.000.000,00 HRK
Skupina 2 – 1.200.000,00 HRK

Pozivaju se svi zainteresirani da se aktivno uključe u savjetovanje te dostave svoje primjedbe i prijedloge uz pomoć elektroničke aplikacije e-Savjetovanje.

Savjetovanje je otvoreno do 19. siječnja 2018.g.

Dokumentu možete pristupiti putem ove poveznice.

Izvor: https://esavjetovanja.gov.hr