Aktualno

Otvoreni Javni pozivi od strane HAMAG-BICRO
  • Objavljeno:
  • 11.02.2015.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) otvorila je sljedeće javne pozive:

– Javni poziv – Program podrške uredima za transfer tehnologije (UTT Program). Više informacija o javnom pozivu saznajte ovdje.
– Javni poziv – Potpore inovacijskom procesu Program III: Suradničko istraživanje i razvoj – IRCRO. Više informacija o javnom pozivu saznajte ovdje.
– Javni  poziv za Potpore inovacijskom procesu Program II: Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća – RAZUM.

U nastavku predstavljamo Javni  poziv za potpore inovacijskom procesu Program II: Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća – RAZUM.

Program II: Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća – RAZUM osigurava početno financiranje novoosnovanih poduzeća ili početno financiranje razvoja novog proizvoda ili usluge u postojećim mikro, malim i srednjim poduzećima.

Programom se financiraju inovativni tehnološki pretkomercijalni projekti s ciljem da se:

– podrži razvoj mikro, malih i srednjih poduzeća koja se temelje na znanju,
– postojećim korisnicima omogući jednostavniji put ka komercijalizaciji rezultata razvoja inovacije,
– podigne konkurentnost domaćih poduzeća i proizvoda,  te osiguraju  uvjeti potrebni za uspješan prijenos znanja,
– osigura zaliha projekata te održivo povećanje broja natjecatelja budućih korisnika Strukturnih fondova EU.

Program će se financirati aktivnosti specifično vezane uz istraživačko-razvojne aktivnosti koje će rezultirati novim inovativnim proizvodom ili uslugom spremnom za izlazak na tržište.

Za provedbu Programa planiran je ukupan iznos od 23 milijuna kuna iz proračuna Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II) Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta koji se financira zajmom Svjetske banke. Financijska potpora za pretkomercijalne istraživačko-razvojne projekte dodjeljuje se u vidu uvjetnog zajma, bez sredstava osiguranja tražbine vjerovnika, za najviše 70% troškova koje financira Program, dok se preostalih 30% financira iz izvora natjecatelja. Iznos svakog pojedinog projekta ne može biti viši od 9 milijuna kuna. Trajanje projekata je ograničeno na maksimalno 24 mjeseca.

Prihvatljivi prijavitelji su sljedeći:

– Fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo odnosno ozbiljnu nakanu  pokretanja poduzetničkog projekta. Natjecatelji koji su fizičke osobe dokazuju potpisanom izjavom u kojoj potvrđuju da su upoznati s uvjetima Programa koji nalažu da prijavom projekta za financiranje u okviru Programa prihvaćaju obvezu osnivanja trgovačkog društva, kao preduvjet sklapanja Ugovora o financiranju ukoliko u postupku evaluacije projekt bude odabran za financiranje.
– Poduzetnici (trgovačka društva) koji spadaju u jednu od tri kategorije: mikro, mali ili srednji poduzetnik, registrirani su u RH, nemaju dugova po osnovi javnih davanja i posluju pozitivno s registriranom dobiti i plaćenim porezom na dobit.

Početak zaprimanja pretprijava je 16. veljače 2015. godine.

Rok za dostavu pretprijave (Faza 1) je 1. travnja 2015. godine a rok za dostavu prijave (Faza 2) je 1. lipnja 2015. godine

Priručnik za pretkomercijalne projekte iz Programa II: Razum preuzmite ovdje.

Izvor: Hamagbicro.hr