Aktualno

Otvoren poziv na EGP i Norveški fond za zapošljavanje mladih
  • Objavljeno:
  • 24.05.2017.

Ured za financijske mehanizme Kraljevine Norveške i Europskoga gospodarskog prostora objavio je otvaranje poziva na EGP i Norveški fond za zapošljavanje mladih. Cilj ovog Fonda je podržati transnacionalne projekte koji promoviraju održivo i kvalitetno zapošljavanje mladih.

Fond za zapošljavanje mladih će podupirati tri područja:
– Inovacije i istraživanja
– Prenošenje znanja i iskustva (know-how) te dobrih praksi
– Analize i istraživanja/studije.

Fond za zapošljavanje mladih ima vrijednost od 60,61 milijuna EUR, a vrijednost pojedinog projekta mora biti veća od 1 milijun EUR. Zemlje koje su prihvatljive za financiranje su: 15 zemlja korisnica Financijskih mehanizama EGP-a i Kraljevine Norveške te Irska, Španjolska i Italija.  Projektni konzorcij se mora sastojati od barem dvije zemlje, a vodeći partner mora biti u jednoj od korisničkih država.

Aplikacije se mogu predati do 1. kolovoza 2017.g. na Fond operatera ECORYS Poljska web stranica: www.ecorys.pl/eeagrants.

Ciljana skupina su mladi između 15 i 29 godina, s posebnim fokusom na one starosti između 25-29 godina. Dodatno poseban naglasak  je na ciljanim skupinama: dugoročno nezaposleni, nižeg obrazovanja, radno neaktivne ženske osobe koje se brinu o djetetu/djeci, nacionalne manjine uključujući Rome, tražitelji azila, osobe s mentalnim poremećajima i invalidi.

Poziv na prijavu projekata je započeo s 26. travnjem, a projektne aplikacije se mogu predati do 1. kolovoza 2017.g. Trajanje projekta u smislu prihvatljivosti troškova koji su stvarno nastali unutar odobrenog projekta je 30. travnja 2024.g.

Prihvatljivi predlagatelji mogu biti:
– jedinice lokalne samouprave,
– regije /županije,
– institucije na nacionalnoj razini,
– državna poduzeća/organizacije,
– javna i privatne obrazovne i istraživačke institucije,
– organizacije civilnog društva,
– neprofitne organizacije,
– fondacije, poduzetnici,
– udruženja,
– socijalni partneri.

Sufinanciranje iz Fonda za zapošljavanje mladih je 85% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Više informacija o Fondu pronađite na sljedećoj poveznici:

http://eeagrants.org/fundforyouthemployment

Više informacija o Pozivu možete pročitati ovdje.

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr