Aktualno

Otvorem Poziv: Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga
  • Objavljeno:
  • 07.05.2018.

U okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali otvoren je Poziv “Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada UP.04.2.1.06″.

Cilj Poziva je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom, socijalnim partnerima i visokoobrazovnim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi, te jačanje socijalnog dijaloga u kontekstu kreiranja boljih uvjeta rada s naglaskom na sezonske poslove.

Specifični ciljevi:
Komponenta 1: 
razvijanje dijaloga i jačanje suradnje između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i visokoobrazovnih i znanstvenih institucija s ciljem  kreiranja poticajnog okruženja koje će doprinijeti stvaranju kvalitetne suradnje u tematskim područjima od interesa za Republiku Hrvatsku.
Komponenta 2: uključivanje socijalnih partnera, prvenstveno sindikata, u aktivnosti zagovaranja, promicanja i osmišljavanja inovativnih načina suradnje s poslodavcima u kontekstu poticanja i kreiranja boljih uvjeta rada svih radnika, a posebice sezonskih radnika.

Prihvatljivi prijavitelji:
Komponenta 1: 
organizacije civilnog društva – udruge
Komponenta 2: 
socijalni partneri –  sindikati, udruge sindikata više razine, udruge poslodavaca,  udruge poslodavaca više razine.

U okviru Komponente 1 ugovorit će se po jedan projektni prijedlog za svaku od navedenih tematskih područja:
- aktivno sudjelovanje mladih u društvu
– demografija novi izazov društva
– usklađivanje privatnog i poslovnog života
– aktivno starenje
– razvoj društvenog poduzetništva
– kultura za dobrobit zajednice
– održivi razvoj zajednice
– klimatske promjene
– zaštita okoliša i obnovljivi izvori energije
– ovisnosti novog doba
– zaštita zdravlja i prevencija bolesti
– cjeloživotno obrazovanje dostupno svima
– STEM kao pokretač društva
– mobilnost radne snage- izazovi migracija unutar EU
– poboljšanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata
– poboljšanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom
– ljudska prava i globalizacija
– financijska pismenost kao preduvjet uspješne zajednice
– medijska pismenost izazov novog doba
– socijalno uključivanje najugroženijih skupina (beskućnici)
– nacionalne manjine- bogatstvo zajednice
– volonterstvo – trajna vrijednost zajednice
– Start-up nacija – samozapošljavanje i poduzetništvo
– iseljeništvo kao pokretač razvoja u RH.

Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iznosi 76.000.000,00 HRK, a krajnji rok prijave je 16. kolovoza 2018.g.

Više detalja o navedenom Pozivu i natječajnoj dokumentaciji saznajte ovdje.