Aktualno

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali
  • Objavljeno:
  • 20.11.2014.

Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (OPULJP) utvrđene su sljedeće Preporuke po državama članicama iz 2014. (PDČ) koje će se rješavati kroz prioritetne osi kako bi se pridonijelo ostvarivanju zacrtanih ciljeva i ukupnom poboljšanju hrvatskih socio-ekonomskih rezultata:
1. Stope zaposlenosti i gospodarske aktivnosti među najnižima su u EU, a posebno su niske za mlade i starije osobe;
2. Visoka nezaposlenost i slabo sudjelovanje na tržištu rada doveli su do pogoršanja socijalne situacije u Hrvatskoj;
3. Zdravstveni sektor ostvaruje prilično dobre rezultate te su, uz neke regionalne razlike, usluge dostupne, ali sustav znatno opterećuje javne financije;
4. Unatoč brojnim inicijativama za poboljšanje aktualne reforme javne uprave i učinkovitosti pravosudnog sustava, potrebna su još znatna ulaganja u razvoj ljudskih potencijala i poslovnih procesa.

OPULJP se temelji na koncentraciji ulaganja u 4 tematska cilja Zajedničkog strateškog okvira i njihovim specifičnim investicijskim prioritetima:
1. Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage;
2. Socijalno uključivanje;
3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje;
4. Dobro upravljanje.

Ovaj OP će se financirati iz Europskog socijalnog fonda, a ukupna raspoloživa sredstva iznose 1.5 milijardi eura.

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje!

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali na hrvatskom jeziku možete preuzeti ovdje!