OKVIRNI PROGRAM ZA KONKURENTNOST I INOVACIJE (CIP- Competitiveness and Innovation Framework Programme)
  • Objavljeno:
  • 28.08.2012.


Programi UnijeS proračunom od 3,6 milijardi eura, Program podupire inovativne aktivnosti malih i srednjih poduzeća, osigurava bolji pristup malog i srednjeg poduzetništva financijama te usluge za potporu poslovanju u regiji, potiče bolje korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT), pomaže u razvoju informacijskog društva i promiče povećano korištenje obnovljivih energija i energetsku učinkovitost.

Cilj

Podupiranje komercijalizacije i izlaska na tržište prethodno prethodno stvorenih proizvoda i tehnologija. Prvenstveno se podupiru mala i srednja poduzeća, ali i druge organizacije.

CIP se sastoji od triju potprograma: Program za poduzetništvo i inovacije – EIP, Program podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija – ICT PSP i Inteligentna energija u Europi – IEE.

 

Potprogram za poduzetništvo i inovacije – EIP

Cilj potprograma: podržavanje inovacija i lakšeg pristupa financiranju za mala i srednja poduzeća te druge organizacije. Mala i srednja poduzeća mogu u EIP programu dobiti pristup sredstvima za tehnološki razvoj, inovacije i eko-inovacije, transfer tehnologija i prekogranično širenje poslovnih aktivnosti. Ovaj program ne podupire razvoj i istraživanje, nego isključivo komercijalizaciju i prvu tržišnu replikaciju već razvijenih proizvoda, usluga i procesa. U sklopu potprograma raspisuje se natječaj “Eko-inovacije” namijenjen komercijalizaciji inovativnih proizvoda koji imaju zelena i ekološka obilježja.

Teme: Ekološki i energetski inovativni projekti te davanje jamstava i povoljnijih kredita

Korisnici: Mala i srednja poduzeća, banke i investicijski fondovi, agencije, komore, državna, regionalna i lokalna uprava, istraživački centri, organizacije civilnog društva

Partnerstvo: Obvezno

Trajanje projekata: Višegodišnje

Iznosi financiranja: Višemilijunski

Važno: Natječaj „Eko-inovacije“ podupire komercijalizaciju i prvu tržišnu replikaciju inovativnih proizvoda, usluga i tehnologija malih i srednjih poduzetnika i drugih organizacija koji imaju dodanu vrijednost ua Europku uniju.

Europska poduzetnička mreža: U sklopu ove komponente financira se i djeluje Europska poduzetnička mreža kroz koju poduzetnici mogu ostvariti kontakte s međunarodnim poduzetnicima i drugim organizacijama. Cilj mreže je podupirati korisnike u umrežavanju, širenju tržišta, podizanju konkurentnosti i prijavljivanju na natječaje.

 

Potprogram podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija – ICT PSP

Cilj potprograma: Program podupire akcije poticanja inovacije i konkurentnosti putem šireg usvajanja i što boljeg korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija među građanstvom, u tijelima državne vlasti i u gospodarskom sektoru.

Teme

Projekti tipa A imaju za cilj uspostaviti informacijski servis u nekoliko zemalja članica Europske unije i pridruženih zemalja. On se razvija projektom i treba biti otvoreno interoperabilno rješenje dostupno svim zemljama članicama i pridruženim zemljama. U projektu tipa A mogu sudjelovati državne upravne organizacije i agencije, potrebno je da najmanje 6 različitih zemalja članica (državna uprava ili odgovarajući centri koji rade za njih) ili pridruženih zemalja sudjeluju u konzorciju. Trajanje projekata je obično 36 mjeseci, od čega najmanje 12 mjeseci razvijeni informacijski servis mora biti u funkciji.

Projekti tipa B imaju za cilj napraviti prvu implementaciju inovativne usluge koja se temelji na IKT u javnom ili privatnom sektoru i primjenjuje se u realnim uvjetima, a može se koristiti na nacionalnoj i regionalnoj razini. Očekuje se sudjelovanje ukupnog vrijednosnog lanca dionika (državna tijela, dobavljači, industrijski dionici i korisnici). Naglasak je na promicanju uslužnih inovacija: projekt može financirati završne faze iz područja istraživanja i razvoja (R&D), može proširiti već testirani prototip usluge ili može povezati/integrirati nekoliko nepotpunih rješenja i napraviti novi inovativni pristup. Potrebno je osnovati konzorcij koji uključuje najmanje 4 pravne osobe iz 4 različite zemlje članice ili pridružene zemlje. Trajanje je obično od 24 do 36 mjeseci, od čega najmanje 12 mjeseci razvijeni informacijski servis (projektna usluga) mora biti u funkciji. Udio EU sufinanciranja je do 50% prihvatljivih troškova projekta (uključujući troškove za djelatnike, putovanja i smještaj te ostale posebne troškove).

Tematske mreže imaju za cilj povezati relevantne dionike i stručnjake koji će dati podršku razvoju informacijskog društva korištenjem IKT. Rad tematskih mreža treba se usredotočiti na radne grupa, radionice i razmjenu dobrih iskustava. Rezultati tematskih mreža trebaju biti jasno definirani i mjerljivi i dostupni javnosti. U konzorciju koji prijavljuje tematske mreže mora sudjelovati najmanje 7 različitih zemalja članica ili pridruženih zemalja. Trajanje tematskih mreža je od 18 do 36 mjeseci. Hrvatski Zavod za telemedicinu sudjeluje u tematskoj mreži CALLIOPE (eng. Creating a European coordination network for eHealth interoperability implementation).

Mreže najbolje prakse aktivnost je namijenjena jedino za provedbu teme ”Digitalne knjižnice”, kao podrška razmjeni dobre prakse u ovom području, a za prijelazno razdoblje do 2011. godine. Najmanje 7 različitih zemalja članica ili pridruženih zemalja trebaju sudjelovati u konzorciju.

Korisnici: Organizacije iz svih sektora

Partnerstvo: Obvezno

Trajanje projekata: Višegodišnje

Iznosi financiranja: Nekoliko stotina tisuća do više milijuna eura

 

Potprogram Inteligentna energija u Europi – IEE

Ciljevi potprograma: ostvarenje ciljeva europske energetske i ekološke politike promoviranjem korištenja obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti te energetski učinkovitog prijevoza putem financiranja aktivnosti koje doprinose uklanjanju tržišnih prepreka, promjenama u ponašanju, stvaranju povoljnog poslovnog okruženja za rast energetske učinkovitosti i tržišta obnovljivih izvora energije.

Teme:

SAVE: jačanje energetske učinkovitosti i racionalnog korištenja resursa u industriji i građevinarstvu.Uključuje provedbu dugotrajnih trening programa za izgradnju radne snage i aktivnosti s ciljem poboljšanja energetske efikasnosti u kućanstvima te izgradnje tržišta za energetski učinkovite proizvode.

Prioriteti:

  • energetski učinkovite zgrade
  • industrijska izvrsnost u energijiu okviru ovog poziva/natječaja ne financiraju se energetski učinkoviti proizvodi

ALTENER: akcije su usmjerene na promociju i potporu korištenju izvora obnovljive energije i energetske diverzifikacije za proizvodnju električne i toplinske energije.

Prioriteti:

  • električna energija iz obnovljivih izvora energije
  • grijanje/hlađenje iz obnovljivih izvora
  • kućanske i ostale aplikacije užih razmjera biogoriva

STEER: promoviranje učinkovitijeg korištenja energije u prometu te primjena novih i obnovljivih goriva u prometu.

Prioriteti:

  • alternativna goriva i čista vozila
  • širenje principa energetski učinkovitog transporta
  • izgradnja/unapređenje znanja lokalnih i regionalnih agencija u području održive mobilnosti

INTEGRIRANE AKTIVNOSTI: kombinacija gore navedenih područja

Korisnici: Organizacije iz svih sektora

Partnerstvo: Obvezno

Trajanje projekata: Višegodišnje

Iznosi financiranja: Nekoliko stotina tisuća do više milijuna eura