OBZOR 2020 (Horizon 2020)
  • Objavljeno:
  • 26.05.2014.


Obzor 2020 novi je program Europske unije za istraživanje i inovacije te je dio pogona za stvaranje novog rasta  i stvaranje radnih mjesta u Europi.   Različite vrste sredstava koje pružaju ova dva postojeća programa okupit će se u jedan koherentan okvir . To će osigurati sredstva za sve faze procesa inovacija na temeljnim istraživanjima te širenje tržišta. Ovaj će program po prvi put združiti istraživanje i inovacije te im dati jedinstven skup pravila. Program Obzor 2020 financijski je instrument provedbe Unije inovacija.

Obzor 2020 obuhvaća sva sredstva za istraživanja i inovacije koje trenutačno pokriva Sedmi okvirni program za konkurentnost i inovacije – FP7 i  Europski institut za inovacije i tehnologiju – EIP.

PRORAČUN: 78.6 millijardi eura (uključen je i budžet programa EURATOM)

Predlaže se da se u okviru Obzora 2020. podrška istraživanju i inovacijama usmjeri na:

- jačanje položaja EU u znanosti s namjenskim sredstvima od 24,598 milijuna eura. Na ovaj će se način osnažiti najkvalitetnija istraživanja u Europi te će se financiranje iznimno uspješnog Europskog istraživačkog vijeća (ERC) povećati za 77%;
– osnaživanje vodeće pozicije gospodarstva u inovacijama sa 17,938 milijuna eura. Ovo uključuje velika ulaganja u ključne tehnologije, lakši pristup kapitalu te podršku malim i srednjim poduzetnicima;
– osiguravanje 31,748 milijuna eura kao pomoći za rješavanje izazova s kojima se suočavaju svi Europljani, kao što su klimatske promjene, razvijanje održivog prijevoza i mobilnosti, smanjenje cijena obnovljivih izvora energije, osiguravanje sigurnosti hrane ili suočavanje s problemima koji se odnose na starenje stanovništva.

Prioriteti i područja:

Izvrsna znanost (Europsko istraživačko vijeće, Buduće i tehnologije u nastajanju, Marie Sklodowska Curie Akcije, Istraživačke infrastrukture)-
Industrijsko vodstvo (Informacijske i komunikacijske tehnologije, Nanotehnologije, napredni materijali, biotehnologija, napredna proizvodnja i prerada, Svemir, Pristup rizičnom kapitalu, Mala i srednja poduzeća)
Društveni izazovi (Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života, Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstva i unutarnjih voda i bioekonomija, – – Sigurna, čista i učinkovita energija, Pametan, zeleni i integrirani promet, Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine, Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva, Sigurna društva: zaštita slobode i sigurnosti Europe i njezinih građana)
– Horizontalna aktivnost: Širenje izvrsnosti i sudjelovanja
– Horizontalna aktivnost: Znanost u društvu i za društvo
– Zajednički istraživački centar (JRC)
– Europski institut za inovacije i istraživanje (EIT)
– EURATOM

PRIJAVITELJI:
Prijaviti se mogu sve države članice Europske unije (EU 28), države klandidatkinje ( Makedonija, Island, Crna Gora, Srbija, Turska) te potencijalne države kandidatkinje ( Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo) u skladu s općim uvjetima i načelima za sudjelovanje tih zemalja u programima Unije.

Prijaviti se mogu i odabrane treće zemlje koje zadovoljavaju posebne uvjete.

SLUŽBENE STRANICE: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

NACIONALNE SLUŽBENE STRANICE: http://www.obzor2020.hr/

Radni programi:
1. IZVRSNOST U ZNANOSTI
Radni program Obzor 2020 – Europsko istraživačko vijeće
Radni program Obzor 2020 – Buduće i tehnologije u nastajanju
Radni program Obzor 2020 – Marie Skolowska-Curie akcije
Radni program Obzor 2020 – Istraživačke infrastrukture

2. INDUSTRIJSKO VODSTVO
Radni program Obzor 2020 – Informacijske i komunikacijske tehnologije
Radni program Obzor 2020 – Nanotehnologije, napredni materijali, biotehnologija, napredna proizvodnja i prerada
Radni program Obzor 2020 – Pristup financijskim sredstvima
Radni program Obzor 2020 – Mala i srednja poduzeća
Radni program Obzor 2020 – Vodstvo u  razvojnim tehnologijama (LEIT)
Radni program Obzor 2020 – Svemir

3. DRUŠTVENI IZAZOVI
Radni program Obzor 2020 – Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života
Radni program Obzor 2020 – Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorstva i unutarnjih voda i bioekonomija
Radni program Obzor 2020 – Sigurna, čista i učinkovita energija
Radni program Obzor 2020 – Pametan, zeleni i integrirani promet
Radni program Obzor 2020 – Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine
Radni program Obzor 2020 – Europa u promjenjivom svijetu – uključiva, inovativna i promišljena društva
Radni program Obzor 2020 – Sigurna društva: zaštita slobode i sigurnosti Europe i njezinih građana